bratr Emil

Eucharistie a první křesťané

Znalec prvokřesťanských spisů jednou zjistil, že teprve v 9. století vznikla kniha o eucharistii. I když první křesťané často odkazují na eucharistii a přisuzují jí velký význam, nebylo na toto téma samostatně sepsáno žádné dílo. Pokud si položíme otázku, proč tomu tak je, dojdeme k zajímavému úsudku: generace neuvažovaly o eucharistii nikdy izolovaně. Byla vždy spojována s tajemstvím víry v jeho celistvosti a současně tvořila jeho obsah. První křesťané v ní nalézají „celé tajemství víry“. Pokud se o něčem diskutovalo, odkazovalo se na eucharistii jako na opěrný bod, aby se ukázalo, co je a není podstatné. Proto říká ve 2. století Irenej z Lyonu: „Naše učení je v souladu s eucharistií a eucharistie potvrzuje naše učení“. Pokud se budeme zajímat o chápání eucharistie u prvních křesťanů, objevíme, jak úzce bylo spojeno eucharistické tajemství s jejich životem a vírou.

PDF - 158.5 kb
Eucharistie
Eucharistie a první křesťané

frère Émile: l’eucharistie et les premiers chrétiens, LES CAHIERS DE TAIZÉ 7. c Ateliers et Preses de Taizé, 71250 Taizé, France, z němčiny přeložila Marie Oujezdská.

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article8884.html - 30 January 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France