O Taizé

Komunita dnes

Komunitu Taizé tvoří asi osmdesát bratří z téměř třiceti zemí a z různých církví: katolické, anglikánské i různých protestantských vyznání. Už svou existencí je „podobenstvím společenství“: hmatatelným znamením smíření rozdělených křesťanů i národů.
JPEG - 135.9 kb

Většina bratří žije v burgundské vesničce Taizé ve Francii. Další bratři, kteří byli posláni na misie, žijí a sdílejí životní podmínky okolních lidí v Asii, Africe a Latinské Americe a jedné okrajové čtvrti Paříže. Tyto malé fraternity, kde žije pár bratří, nabízejí prostou přítomnost mezi svými sousedy a v místních církvích. Jsou ze své podstaty provizorní.

Během roku komunita přijímá desetitisíce mladých lidí z Evropy i dalších kontinentů. Účastní se týdenních setkání, při kterých zažívají modlitbu a společný život, zabývají se rozjímáním nad biblickými texty a sdílejí se s ostatními v atmosféře, ve které se mohou zamýšlet nad svým životem a budoucností.

Od roku 1978 komunita pořádá na konci každého roku evropská setkání mladých. Ta se konají na pozvání místních církví vždy v jiném městě. Setkání mladých se konají také v Africe, Asii a Americe. Několik poutí do zemí, které mají tradici pravoslaví, umožnilo mladým lidem objevit poklady tohoto dědictví.

JPEG - 78.1 kb

Během let Taizé navštívilo mnoho církevních představitelů. V roce 1986 zde byl papež Jan Pavel II., v roce 2017 ekumenický patriarcha Bartoloměj z Konstantinopole a přijeli i čtyři canterburští arcibiskupové (poprvé v roce 1973). Luteránští biskupové Švédska přijeli společně dvakrát, v letech 1994 a 2022, a finští luteránští biskupové v roce 2024. Taizé navštívili také metropolité a biskupové z různých pravoslavných církví a mnoho biskupů a pastorů z celého světa.

Kromě bratří hrajou důležitou roli při přijímání mladých lidí, kteří jezdí do Taizé, také sestry sv. Ondřeje, mezinárodní katolické společenství založené před sedmi sty lety, a polské sestry voršilky.

Bratři komunity se živí výhradně svou prací. Nepřijímají žádné dary, dotace, dokonce ani osobní dědictví pro sebe.

JPEG - 131.5 kb

Po dramatických událostech večerní modlitby, které vedly 16. srpna 2005 ke smrti bratra Rogera ve věku 90 let, pokračoval v díle zakladatele komunity bratr Alois, kterého si před mnoha lety bratr Roger vybral za svého nástupce. Spolu s ostatními bratry v Taizé a na všech kontinentech se ujal vedení setkání mladých. Účastnil se také mnoha ekumenických setkání a při různých příležitostech navštěvoval katolické, pravoslavné a protestantské představitele, aby udržoval společenství a přátelství s jejich církvemi.

V roce 2019 bratr Alois zveřejnil několik obvinění ze sexuálního násilí, která se týkala bratrů, a komunita začala pracovat na projektu „dopracování se k pravdě“ [https://www.taize.fr/cs_article26867.html]. Následně, jak se ke komunitě dostávala další svědectví, bylo původní prohlášení bratra Aloise pravidelně aktualizováno. Společenství se zavázalo každoročně zveřejňovat zprávu vypracovanou nezávislým týmem, který byl pověřen přijímáním a sledováním upozornění týkajících se ochrany osob. Součástí života bratří, sester, dobrovolníků a zaměstnanců je nyní průběžné vzdělávání v oblasti ochrany osob, aby Taizé bylo bezpečným místem pro všechny, kdo ho navštěvují.

2. prosince 2023 předal bratr Alois svůj úřad představeného komunity bratru Matthewovi, který je pochází z Británie, je anglikánského vyznání a v Taizé žije od roku 1986.

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article8894.html - 15 July 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France