TAIZÉ

2012: Поклонническо пътуване на Доверието в Руанда

От 14 до 18 ноември 2012 ще се проведе международна младежка среща в Кигали: още една стъпка от поклонническото пътуване на доверието на тази Земя, започнато от брат Роже.