TAIZÉ

© Copyright: Drets d’autor i autoritzacions

Copyright

 

Lloc web

Tot el material publicat en aquesta pàgina web està protegit pels drets d’autor © Ateliers & Presses de Taizé, Communauté de Taizé, 71250 Taizé, France. editions taize.fr

Permís per a l’ús dels cants de Taizé

Ja fa anys que les parròquies i esglésies fan servir els «cants de Taizé» i n’han inclòs alguns en els seus cançoners. Els germans de la comunitat se n’alegren perquè crea vincles entre el que experimenten els joves a Taizé i la vida de les esglésies.
És important cantar-los amb la mateixa senzillesa que a Taizé, per tal que grups i parròquies puguin descobrir el cant en si mateix i l’oració que expressa.

Hi ha una relació profunda entre la frase musical i aquestes poques paraules que es canten a l’infinit. Aquesta llarga repetició de la mateixa cançó està lligada a una manera de pregar molt antiga, incloent, per exemple, l’Ave Maria i l’oració de Jesús a les Esglésies d’Orient. Això és, específicament, el que la comunitat vol preservar.

Formulades de moltes maneres diferents, les nombroses peticions d’autorització per reproduir les cançons han portat els germans de Taizé a una reflexió de fons: com fer que els cants conservin el seu veritable caràcter i la seva referència al compromís de la comunitat, amb el qual normalment són identificades.

La versió definitiva de cada cant es publica només al final d’un llarg període de treball amb els compositors i els autors, basada en l’experiència de la pregària a Taizé. A través d’això, cada cant té la seva unitat i el seu estil. Aquest esforç conjunt està estretament relacionat amb el ministeri de la comunitat entre els joves i la recerca continuada d’una forma de pregària accessible a un gran nombre de persones a les trobades, tant a Taizé com en altres llocs.

Hi ha qui demana a la comunitat que accepti modificacions: adaptacions, arranjaments, nous acompanyaments instrumentals, nous textos o noves traduccions. Si s’acceptessin aquestes modificacions, tot i que estiguessin justificades als ulls dels seus autors, veuríem aparèixer diverses versions de la majoria de les cançons a tot arreu, algunes bastant allunyades del seu origen. Això és el que la comunitat vol evitar. Sembla fonamental deixar que els cants de Taizé siguin com són, en la seva senzillesa i original autenticitat, com a portadors d’una oració molt senzilla i meditativa.

Aquests són els motius pels quals la comunitat autoritza només la reproducció de les versions originals de les cançons, tal com apareixen als llibres publicats per Taizé, o per les editorials autoritzades de cada país.

Per a cantar

Si només voleu cantar els cants en celebracions públiques o privades, no necessiteu demanar permís.

Enregistrements

Si voleu fer una gravació amb cants de Taizé o copiar part de gravacions realitzades a Taizé, és important contactar primer amb Ateliers & Presses de Taizé per obtenir una autorització escrita.

Reproduction dels cants en format paper

Si voleu reproduir cants sobre paper o a internet, es requereix un permís escrit previ en tots els casos. Per a reproduccions no comercials —cançoners per a ús particular en congregacions, parròquies, escoles, cors o reproduccions de peces aïllades en reculls de cants litúrgics locals—, caldrà demanar permís previ als editors que s’indiquen a continuació o bé directament a Taizé.

Per a qualsevol altre projecte de reproducció o ús dels cants, comercials o no, és important contactar amb els Ateliers & Presses de Taizé amb antelació per obtenir una autorització per escrit.

Per obtenir permís de reproducció contacteu:
Ateliers & Presses de Taizé, Communauté de Taizé, 71250 Taizé, France, editions taize.fr

Textos

Els textos publicats en aquest lloc web poden ser reproduïts lliurement en paper i distribuïts sempre que sigui per un ús no comercial gratuït i sempre amb menció de l’origen i els drets d’autor: © Ateliers & Presses de Taizé , Comunitat de Taizé, 71250 Taizé, França.

Per al seu ús en qualsevol mitjà destinat a la venda o que dona suport, directament o indirectament, a una empresa comercial, o per a la seva inclusió en publicacions, és imprescindible el permís per escrit d’Ateliers et Presses de Taizé.

Així mateix, en el cas de la retransmissió electrònica, i en particular per Internet o per xarxes telemàtiques, és imprescindible l’autorització escrita prèvia d’Ateliers & Presses de Taizé.

Imatges, dibuixos, vídeos, arxius de so, etc.

Per copiar i distribuir en qualsevol format qualsevol altre material publicat en aquesta web, és imprescindible l’autorització prèvia i per escrit d’Ateliers & Presses de Taizé.

El nom de «Taizé»

El nom de «Taizé» així com el símbol de la creu-colom són marques registrades per Ateliers & Presses de Taizé.

Ateliers & Presses de Taizé
Communauté de Taizé
71250 Taizé
France
editions taize.fr