suomi

TAIZÉ

Rukoushetkeen valmistautuminen

 

Miten voimme jatkaan yhdessä rukoilemista? Ihmiset kysyvät usein tämän kysymyksen vietettyään aikaa Taizéssa tai osallistuttuaan johonkin tapaamisista Taizén ulkopuolella.

Tästä löytyy joitakin tärkeimpiä peruasioita rukoushetkeen valmistautumiseeen liittyen, rukoushetkeen, jolla ”ei ole alkua eikä loppua”.

Valitse rukoushetken alkuun yksi tai kaksi ylistyslaulua.

Psalmit

Jeesus rukoili näiden kansansa muinaisten rukousten sanoin. Kristityt ovat aina löytäneet elämän lähteen niistä. Psalmit liittävät meidät uskovien monilukuiseen joukkoon. Ilomme ja surumme, luottamuksemme Jumalaan, janomme ja jopa ahdistuksemme löytää ilmaisunsa psalmien teksteistä.

Yksi tai kaksi ihmistä voivat vuorotellen lukea tai laulaa psalmin tekstiä. Jokaisen säkeen jälkeen kaikki vastaavat laulamalla halleluja tai jollakin muulla riemun ilmauksella. Jos säkeet lauletaan, tulisi niiden olla melko lyhyitä, yleensä kahden rivin mittaisia. Jos säkeet luetaan laulamisen sijaan, voivat ne olla pidempiä. Koko psalmia ei ole välttämätöntä lukea. Rukoushetkeen voi valita myös vain muutaman jakeen, jotka ovat helpoiten lähestyttäviä.

Lukukappaleet

Raamatun tekstien lukeminen on tapa hakeutua ”ehtymättömän lähteen äärelle, missä Jumala antaa itsensä janoisille. ihmisille” (Origen, 200-luvulta jKr.). Raamattu on ”Jumalan kirje luoduilleen” ja sen avulla voimme ”löytää Jumalan sydämen Jumalan sanoin” (Gregorius Suuri, 500-luvulta jKr.)

Yhteisöt, jotka rukoilevat säännöllisesti, tavallisesti lukevat Raamattua jonkin järjestelmän mukaisesti. Kuitenkin viikottaiselle tai kuukausittaiselle rukoushetkelle kannattaa valita helpommin lähestyttäviä tekstejä tai sellaisia, jotka sopivat rukoushetken aiheeseen tai ajankohtaan. Jokaisen tekstin lukemisen voi aloittaa sanomalla: ”Luen siitä ja siitä kirjasta, kirjeestä tai evankeliumista…”. Jos lukukappaleita on kaksi, voi ensimmäinen niistä olla Vanhasta testamentista, kirjeistä, Apostolien teoista tai Johanneksen ilmestyksestä. Toinen lukukappale tulisi aina olla evankeliumiteksti. Lukukappaleiden välillä voi laulaa meditatiivisen laulun.

Tekstilukua ennen tai sen jälkeen voidaan laulaa jotakin laulua, joka juhlistaa Kristuksen tuomaa valoa meille. Tämän laulun aikana lapset tai nuoret voivat nousta ja mennä kynttilöitä kantaen sytyttämään öljylampun, joka on laitettu lampunjalkaan. Tämä ele symboloi sitä, että vaikka yö on pimeä, omassa elämässämme tai ihmiskunnan elämässämme, Kristus rakkaus on sammumaton tuli.

Laulut

Hiljaisuus

Kun yritämme löytää yhteyttä Jumalaan sanojen avulla, mielemme tyhjenee melko pian. Mutta syvällä sisällämme Pyhän Hengen kautta Kristus rukoilee puolestamme enemmän kuin osaamme aavistaa.

Vaikka Jumala yrittää jatkuvasti saada meihin yhteyttä, hän ei koskaan tee sitä tyrkyttämällä. Jumalan äänen saattaa usein kuulla vain kuiskauksena, hiljaisuuden henkäyksenä. Viipymällä hiljaisuudessa Jumalan läsnäolossa avoinna Pyhälle Hengelle on jo rukousta.

Hengellisen tutkiskelun tie ei tarkoita sitä, että yritämme kaikin keinoin löytää hiljaisuutta noudattamalla jotakin tekniikkaa, joka luo tietynlaisen tyhjyyden tunteen. Sensijaan lapsenkaltaisen uskon turvin voimme antaan Kristuksen hiljaa rukoilla meissä. Silloin voimme jonakin päivänä huomata, että syvällä sisällämme on Läsnäolo.

Yhteisessä rukoushetkessä on parempi pitää yksi melko pitkä (5 - 10 min) hiljaisuuden jakso kuin useampia lyhyitä. Jos rukoushetkeen osallistujat eivät ole tottuneita hiljaisuuteen, voi olla hyödyllistä kertoa siitä lyhyesti etukäteen. Vaihtoehtoisesti hiljaisuutta edeltävän laulun jälkeen joku voi sanoa: ”Rukoushetki jatkuu nyt hetken hiljaisuudella.”

Esirukous ja ylistys

Rukoushetken ytimen, eräänlaisen ”tukipilarin”, voi muodostaa lyhyistä Jumalalle suunnatuista pyynnöistä tai kiitoksista koostuva rukous, jota säestää seurakunnan hyräily, ja näihin lyhyisiin rukouksiin vuorolaululla vastaaminen. Toisten puolesta rukoileminen laajentaa rukouksemme koskemaan koko ihmiskuntaa; luotamme Jumalan huomaan kaikkien ihmisten ilot ja toiveet, surut ja kärsimukset, erityisesti niiden ihmisten, jotka tavalla tai toisella ovat unohdettuja. Ylistyksen rukous antaa meille mahdollisuuden juhlia kaikkea sitä, mitä Jumala on meille.

Yksi tai kaksi ihmistä voi vuorotellen ilmaista esirukoukset ja ylistykset ja niihin seurakunta voi vastata jollakin yksinkertaisella säkeellä, kuten Kyrie eleison, Ylistetty olkoon Herra tai Herra, armahda meitä. Kun kaikki esirukoukset on ilmaistu, voidaan jättää hetki aikaa omaehtoisille rukouksille, joita rukoushetkeen osallistujat voivat lausua omin sanoin ilmaisten sydämistään nousevia rukouksia. Omaehtoiset rukoukset tulisivat olla lyhyitä ja Jumalalle suunnattuja - niiden ei tulisi olla keinoja ilmaista omia ideoita tai mielipiteitä toisille ihmisille pukemalla ne rukouksen muotoon. Jokaisen omaehtoisen rukouksen jälkeen tulisi seurakunnan vastata samalla säkeellä kuin se on vastannut aiempiin esirukouksiin.

Isä meidän

Loppurukous

Laulut

Lopuksi laulamista voi jatkaa jonkin aikaa. Pieni ryhmä voi jäädä jatkamaan laulamista niiden kanssa, jotka haluavat vielä rukoilla.

Ihmisiä voidaan kutsua pienryhmiin pohtimaan yhdessä jotakin Raamatun tekstiä esimerkiksi käyttämällä näiltä sivoilta löytyvää materiaalia ”Raamattumietiskely”-linkin alta. Siellä oleva materiaali vaihtuu kuukausittain.

Viimeksi päivitetty: 25. heinäkuuta 2008
"Songbooks, etc.
Information on songbooks and other resources can be found in the "Books CDs and videos" section."