TAIZÉ

Zaštita osoba u Taizéu

Zdravstvena pitanja

 

Kad dođete u Taizé, trebate:

• Odgovarajuće medicinsko osiguranje i / ili putno osiguranje.

• Ljudi koji žive u Europskoj uniji moraju ponijeti svoju Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EHIC)

• Svi mlađi od 18 godina moraju imati pisani roditeljski pristanak i uvijek ga nositi sa sobom. Ovaj pristanak određuje osobu stariju od 18 godina kao nositelja roditeljskog autoriteta. Ta osoba treba biti svjesna bilo kojeg postojećeg zdravstvenog stanja osobe za koju skrbi te sposobna dati zakonsko odobrenje za liječenje u hitnim slučajevima.

• Svi koji redovito trebaju lijekove moraju osigurati da imaju dovoljno zaliha tog lijeka sa sobom za vrijeme boravka.

U Taizéu postoji punkt prve pomoći:

• Medicinsku njegu osigurava medicinski kvalificirano osoblje s prebivalištem u Taizéu. Ostali zdravstveni radnici koji sudjeluju u tjednim susretima im pomažu u povezanosti s lokalnim zdravstvenim službama.
• Svo osoblje u mjestu prve pomoći poštuje i primjenjuje zaštitnu politiku i postupke uspostavljene, posebno kada je riječ o mlađim od 18 godina.
• Ako imate medicinske potrebe, osoblje je tu da vam pomogne i usmjeri u pravom smjeru. Molimo kontaktirajte ih prvo ako se razbolite.
• Medicinska se skrb mlađih od 18 godina može pružiti samo uz pismeni dogovor sa određenim nositeljem roditeljskog autoriteta koji mora biti dostupan telefonom u svakom trenutku.

Napomene:

• Sudionici koji su nedavno imali zaraznu bolest moraju biti sigurni da više nisu zarazni prije dolaska u Taizé.
• Sudionici na susretima moraju osigurati da su im sva cijepljenja aktualna, posebno za tetanus.
• U Francuskoj se medicinska skrb naplaćuje. Budite svjesni toga ako trebate koristiti lokalne medicinske usluge. Nadoknada troškova liječenja ovisi o vašem osiguravatelju.