TAIZÉ

Rad braće

«Naš poziv na zajedništvo potiče nas da živimo samo od svojeg rada, da ne prihvaćamo ni darove, ni nasljedstva, ni poklone, ništa, baš ništa. Odvažnost da bez straha pred mogućim siromaštvom, ne osiguravamo sebi nikakav kapital, daje mirnu snagu.»

Iz: «Izvori Taizéa»