magyar

TAIZÉ

Tudnivalók a szerzői jogokról

 

Honlap

Minden nyilvános anyag ezen a honlapon az © Ateliers et Presses de Taizé (A&PT), Communauté de Taizé, 71250 Taizé, France editions taize.fr szerzői tulajdona.

Hozzájárulás a taizéi énekek használatához

Már évek óta használják plébániák és egyházközségek a “taizéi énekeket”, beleértve az imakönyvekbe másolt énekeket. A közösség testvérei örömmel fogadják ezt, hiszen a fiatalok ezáltal összekapcsolhatják a Taizében átélt élményeket az otthoni, egyházközségi élettel.

Fontos, hogy az énekeket az eredeti egyszerűségükben énekeljétek, hogy a közösségek és plébániák megismerhessék magát az énekeket, és az imát, amit közvetítenek.

Mély kapcsolat van a zeneiség és aközött a néhány szó között, amit éneklünk a "végtelenségig". Ugyanazon ének hosszas ismételgetése az ima egy nagyon ősi formájára utal, beleértve például az Ave Mariát nyugatról és a Jézus-imákat a keleti egyházakban. Ennek megőrzése különösen fontos a Közösségnek.

Az énekek reprodukciójával kapcsolatos számos kérelem arra vezette a testvéreket, hogy különböző mélységekből vizsgálják meg, hogy az énekek hogyan tudják megőrizni valódi jellegüket és kapcsolatukat a közösség elkötelezettségével, ami az alapjukat adja.

Az énekek végső formája egy hosszabb időszak után kerül nyilvánosságra, amíg a zene és szöveg szerzői a Taizéi imák tapasztalataiból merítve dolgoznak rajta. Ennek köszönhetően minden ének egyedi és különleges. Ez a közös fáradozás szoros kapcsolatban áll a Közösség fiatalok körében végzett szolgálatával és az imák azon formájának folyamatos keresésével, ami a találkozókon a hatalmas számú tömegeknek is elérhető, Taizében és mindenhol máshol is.

Néhányan az énekek átalakításának kérésével fordulnak a Közösséghez; átdolgozások, javítgatások, új hangszeres kíséretek, új fordítások vagy szavak kicserélése. Bármennyire is indokoltak ezek a változtatások - akár a szerzők szemszögéből nézve is - ha beleegyezésüket adnák, akkor hamarosan az énekek számos variációja jelenne meg, amik közül sok nagyon távol lenne az eredetitől. Ez az, amit a Közösség szeretne elkerülni. Fontos, hogy a Taizéi énekek megmaradjanak a saját egyszerű hitelességükben, amit a Taizéi imák is magukban hordoznak egyszerű elmelkedő jellegükben.
Ezek azok az okok, amik miatt a Közösség csak az eredeti énekek használatához járul hozzá, amint azok megjelentek a Taizéi könyvekben vagy az adott ország hivatalos kiadója által.

Éneklés

Az énekek énekléséhez nyilvános vagy egyéni imákon nincs szükség engedélykérésre.

Felvételek készítése

Ha felvételeket szeretnétek készíteni a énekekről, vagy másolatot a már meglevő Taizéi felvételekről, először vegyétek fel a kapcsolatot az A&PT-vel.

Énekek másolása papírra

Az énekek nyomtatásához, másolásához papíron vagy sokszorosításához az interneten engedélyre van szükség. A nem kereskedelmi célú, papíron történő felhasználásához az énekeknek - kották bizonyos gyülekezeteknek, egyházközségeknek, iskoláknak, kórusoknak vagy egyes darabok sokszorosítása liturgikus énekeskönyvekben kizárólag helyi használatra - vagy kivetítésükhöz előzetes engedélyre van szükség, amit igényelhettek online: OneLicense, vagy közvetlenül az A&PT-től

Szövegek

Az ezen a weboldalon megjelenített szövegek szabadon másolhatók és papíron terjeszthetők nem kereskedelmi célú felhasználás esetén, azonban a forrást idézni kell a következő szerzői jogi értesítés megjelenítésével:
“copyright © Ateliers et Presses de Taizé, 71250 Taizé, France.”

Bármely olyan közegben történő felhasználásukhoz, amelyben értékesítésre kerülnek, és közvetlenül vagy közvetetten kereskedelmi tevékenységet támogatnak, illetve publikálásukhoz előzetes írásbeli engedélyére van szükség az A&PT-től.

Hasonlóképpen az elektronikus, interneten keresztül történő felhasználásukhoz az A&PT előzetes engedélyére van szükség.

Képek, rajzok, videók és hanganyagok

Az ezen az oldalon található anyagok bármilyen formátumú másolásához vagy terjesztéséhez (beleértve a képeket, videókat, rajzokat vagy hanganyagokat) az A&PT előzetes engedélye szükséges.

A “Taizé” elnevezés

A “Taizé” elnevezés és a galamb-kereszt szimbólum az Ateliers et Presses de Taizé védjegyei.