TAIZÉ

Drept de autor

 

Site-ul web

Tot materialul publicat în acest site are dreptul de autor Ateliers et Presses de Taizé (A&PT), 71250 Taizé, Franţa editions taize.fr.

Autorizaţie pentru utilizarea cântecelor din Taizé

Deja, de ani de zile, parohiile şi bisericile utilizează «cântecele din Taizé» şi au inclus câteva dintre ele în culegerile lor. Fraţii comunităţii sunt bucuroşi pentru că se creează astfel legături între ceea ce trăiesc tinerii în Taizé şi viaţa bisericilor.

Este important de a cânta cântecele cu aceeaşi simplitate ca în Taizé, pentru ca grupurile şi parohiile să poată descoperi atât cântecul în sine, cât şi rugăciunea pe care o exprimă.

Există o relaţie profundă între fraza muzicală şi aceste câteva cuvinte care sunt cântate «la infinit». Lunga repetare a aceluiaşi cântec este legată de un foarte vechi mod de rugăciune, incluzând, de exemplu, Ave Maria în Apus şi Rugăciunea lui Iisus în Bisericile Răsăritene. Aceasta este în mod explicit, ceea ce Comunitatea doreşte să conserve.

Formulate în diferite moduri, numeroasele cereri pentru autorizarea reproducerii cântecelor, i-au condus pe fraţi la o reflecţie în ceea ce priveşte modul în care cântecele pot cel mai bine să-şi păstreze caracterul autentic şi legătura cu angajamentul Comunităţii, cu care sunt în general asociate.

Versiunea finală a fiecărui cântec este publicată doar la sfârşitul unei lungi perioade de muncă a compozitorilor şi a autorilor, bazându-se pe experienţa rugăciunii la Taizé. Astfel, fiecare cântec are unitatea şi stilul său. Acest efort îmbinat este strâns legat de misiunea Comunităţii printre tineri şi de continuitatea căutării pentru o formă a rugăciunii care să fie accesibilă unui mare număr de oameni, la întâlniri, atât în Taizé, cât şi în altă parte.

Unele persoane cer Comunităţii să accepte modificări : adaptări, aranjamente, accompaniamente instrumentale noi, texte sau traduceri noi, etc. Dacă aceste modificări au fost acceptate-de asemenea justificate ele însele în viziunea autorilor lor-noi vom vedea curând eventualitatea unor versiuni multiple a majorităţii cântecelor, unele dintre ele destul de departe de original. Aceasta este exact ceea ce Comunitatea doreşte să evite. Este esenţial a lăsa să existe cântecele din Taizé «aşa cum sunt ele», în simplitatea şi în autenticitatea lor originală, ca purtătoare ale unei rugăciuni, care este foarte simplă şi meditativă.

Acestea sunt motivele pentru care Comunitatea autorizează doar reproducerea versiunilor originale ale cântecelor, aşa cum apar în cărţile publicate de Taizé, sau prin editorii autorizaţi în fiecare ţară.

Cântec

Dacă doriţi doar să cântaţi cântecele în public sau privat, nu este necesară o cerere de autorizare.

Înregistrări

Dacă doriţi să faceţi înregistrări ale cântecelor sau să copiaţi parţi ale înregistrărilor existente realizate la Taizé, vă rugăm să contactaţi mai întâi A&PT, pentru obţinerea unei autorizaţii scrise.

Reproducerea cântecelor pe hârtie

Dacă doriţi să copiaţi sau să imprimaţi cântecele pe hârtie, sau să le reproduceţi pe internet, este necesară o autorizaţie scrisă prealabilă. Vă rugăm să cereţi dinainte permisiunea, contactând direct A&PT.

Texte

Textele publicate în acest site pot fi liber copiate şi distribuite pe hârtie pentru uz necomercial, doar dacă sursa citează următorul drept de autor :
“drept de autor © Ateliers et Presses de Taizé, 71250 Taizé, Franţa”

Pentru folosirea în orice mediu destinat vânzării, sau care direct sau indirect implică un risc comercial, sau pentru includerea în publicaţii, este cerută o permisiune scrisă prealabilă de la A&PT.

De asemenea, pentru re-transmiterea electronică, îndeosebi prin internet, este cerută o autorizaţie scrisă prealabilă de la A&PT.

Imagini, grafică, fişiere de sunet

Pentru a copia sau distribui orice alte elemente din acest site (incluzând imagini, grafică, sau fişiere de sunet) sub orice formă, o autorizaţie prealabilă scrisă de la A&PT este indispensabilă.