TAIZÉ

Avtorske pravice

 

Spletna stran

Avtorske pravice za besedila, objavljena na tej spletni strani, pripadajo © Ateliers et Presses de Taizé (A&PT), Communauté de Taizé, 71250 Taizé, France editions taize.fr

Dovoljenje za uporabo taizéjskih spevov

Že leta župnije in Cerkve uporabljajo taizéjske speve in jih vključujejo v svoje pesmarice. Taizéjski bratje se tega veselimo, saj se tako ustvarja povezava med izkušnjo, ki jo mladi doživijo v Taizéju in življenjem Cerkve.

Pomembno je prepevati speve z enako preprostostjo kot v Taizéju, tako da lahko skupine in župnije odkrijejo tako spev sam, kot tudi molitev, ki jo spev izraža.

Obstaja globoka vez med glasbenim izražanjem in temi nekaj besedami, ki se prepevajo v “neskončnost”. Dolgo ponavljanje speva je vezano na starodaven način molitve, ki mu pripadajo npr. molitev rožnega venca v Zahodnih Cerkvah in Jezusova molitev (molitev srca) v Vzhodnih Cerkvah. To je posebnost, ki jo skupnost želi ohraniti.

Zaradi mnogih, na različne načine oblikovanih zahtev za dovoljenje reprodukcije spevov, so bratje morali temeljito razmisliti: kako v spevih ohraniti njim lastni karakter in usmeritev skupnosti, s katero so spevi največkrat identificirani.

Zadnja verzija vsakega speva je objavljena na koncu dolgega delovnega obdobja komponistov in avtorjev, temelječ na izkušnji molitve v Taizéju. Na ta način je vsak izmed spevov edinstven in ima svoj stil. Ta skupni trud je tesno vezan na poslanstvo skupnosti med mladimi in na iskanje oblike molitve, ki je dostopna velikemu številu ljudi na srečanjih, tako v Taizéju, kot drugje.

Nekateri prosijo skupnost, da naj sprejme različne modifikacije: adaptacije, aranžmaje, novo instrumentalno spremljavo, nove besede ali nove prevode. Morda so spremembe v očeh predlagataljev upravičene, vendar pa bi v primeru, da bi bile sprejete, kmalu imeli mnogo verzij vsakega od spevov, nekateri izmed njih bi bili celo daleč od originala. Natančno to je tisto, čemur se skupnost želi izogniti. Taizéjske speve je pomembno pustiti, da v svoji preprostosti in avtentičnosti živijo “taki kot so”, kot nosilci preproste in meditativne molitve.

Iz tega razloga skupnost dovoljuje le reprodukcijo originalnih verzij spevov, takih, kot so objavljeni v knjigah, izdanih v Taizéju ali pri pooblaščenih založnikih v posameznih državah.

Prepevanje

Za prepevanje spevov med zasebno ali javno molitvijo, dovoljenje ni potrebno.

Snemanje

Če želite speve posneti ali reproducirati del v Taizéju posnetih spevov, prosimo, da najprej kontaktirate A&PT.

Razmnoževanje

Če želite speve kopirati ali natisniti na papirju, ali objaviti na internetu, je dovoljenje potrebno. Za nekomercialne reprodukcije na papirju - liste s spevi za uporabo v kongregacijah, župnijah, šolah, zborih, ali reprodukcijo posemeznih spevov v liturgičnih pesmaricah za interno uporabo - vas prosimo, da vnaprej zaprosite za dovoljenje A&PT.

Za vse druge projekte reprodukcije ali uporabo spevov - komercialne ali ne - je pomembno kontaktirati A&PT.

Besedila

Besedila, objavljena na tej spletni strani, so lahko prosto reproducirana za nekomercialno uporabo v primeru, da je naveden vir z navedbo naslednje avtorske pravice:
“copyright © Ateliers et Presses de Taizé, 71250 Taizé, France.”

Za uporabo v katerem od medijev, ki je namenjen prodaji ali neposredno ali posredno spodbuja komercialno prodajo, ali vključitev v publikacije, je potrebno pisno dovoljenje A&PT.

Tudi v primeru elektronskega prenosa, predvsem preko interneta, je potrebno predhodno dovoljenje A&PT.

Slike, grafike, zvočni zapisi

Za kopiranje ali distribuiranje katerihkoli drugih elementov na tej spletni strani (vključujoč slike, grafike in zvočne zapise) v katerikoli obliki, je potrebno predhodno soglasje A&PT.