TAIZÉ

Рад браће

Позив наше заједнице нас је обавезао да живимо само од својега рада, да
не прихватамо ни дарове, ни наследства, ни поклоне, нити било шта друго.
Смелост да, без страха пред могућим сиромаштвом не обезбеђујемо себи
никакаво материјално добро, даје нам безбрижну снагу.

Извори Тезеа (Les sources de Taizé, p. 89-90)