TAIZÉ

Siguranța în Taizé

Politica noastră

 

În Taizé, ne luăm angajamentul să:
- promovăm un mediu mai sigur.
- să avem mai mare grijă în alegerea și consilierea celor tuturor celor care vor primi vreo responsabilitate în cadrul întâlnirilor din Taizé.
- să răspundem imediat oricărei nelămuriri sau acuzații referitoare la siguranță.
- să arătăm grijă pastorală, luând în considerare toate obligațiile legale, cu privire la victime sau persoane care au trecut printr-un abuz sau cu privire la oricare alte persoane prezente în Taizé.
- să arătăm grijă pastorală, lând în considerare toate obligațiile legale, pentru aceia care sunt subiectul unor îngijorări sau acuzații de abuz sau pentru alte persoane prezente în Taizé,
- să acționăm în legătură cu cei care reprezintă un pericol pentru ceilalți

În Taizé, ne angajăm:
- să facem tot ce putem pentru a menține un loc sigur și primitor pentru toți.
- să avem o echipă resonsabilă cu siguranța formată din comunități prezente în Taizé dar și din afară.
- să avem mai multă atenție în alegerea, pregătirea și consilierea celor care vor avea orice fel de responsabilitate în organizarea întâlnirilor din Taizé astfel încât să fie capabili să recunoască situații de abuz și să acționeze corespunzător.
- să ne asigurăm că există o asigurare de răspundere corespunzătoare a organizatorului.
- să afișăm în mai multe puncte din spațiul comunității detalii despre cei care trebuie contactați în caz de neclarități sau nevoi privitoare la siguranță.
- să ascultăm și să luăm în serios pe toți cei care doresc să dezvăluie informații despre abuzuri.
- să luăm măsuri pentru protejarea copiilor, tinerilor și adulților atunci când apar îngrijorări legate de siguranță, împreună cu însoțitorii de grup, părinții sau tutorii legali și cu autoritățile civile competente.
- să acordăm o atenție specială victimelor abuzurilor, care doresc să comunice, indiferent de tipul de abuz, de momentul când sau locul unde a avut loc.
- să ne îngrijim și să umărim activitatea fiecarui membru al comunității, a voluntarilor sau a oricui este implicat în organizarea întâlnirilor, a celor care pot să reprezinte un risc pentru minori sau adulți, garantând totodată confidențialitatea și siguranța tuturor părților implicate.
- să ne asigurăm că politica noastră de siguranță, procedurile și practicile, and și evaluarea riscurilor sunt respectate și sunt actualizate în fiecare an în Februarie.
• să analizăm în mod regulat implementarea acestor măsuri de securitate, proceduri și practici.
• să asigurăm și să examinăm în mod regulat toate măsurile referitoare la probleme de sănătate sau de siguranță.