TAIZÉ

© Copyright och tillstånd

Copyright

 

Hemsidan

Allt material som finns publicerat på denna hemsida är copyrightskyddat © Ateliers et Presses de Taizé (A&PT), Communauté de Taizé, 71250 Taizé, France editions taize.fr

Tillstånd att använda sångerna från Taizé

Under många år har nu kyrkor och församlingar använt “Sånger från Taizé” och även lagt till en del av dem i sina egna sångböcker. Bröderna i Taizé är glada för detta eftersom det skapar samband mellan vad människor upplever i Taizé och i livet i hemkyrkorna.

Det är viktigt att sjunga sångerna med samma enkelhet som i Taizé, så att grupper och församlingar kan upptäcka både själva sångerna och den bön de uttrycker.

Det finns en djup relation mellan musiken och sångtexten. Den långa repetitionen av samma sång och text är taget från en väldigt gammal form av bön, som inkluderar till exempel "Ave Maria" i väst och "Jesusbönen" i de östliga kyrkorna. Detta är exakt vad brödraskapet önskar bevara.
Formulerat på många olika sätt har ett antal förfrågningar om tillstånd om reproduktion av sångerna kommit till bröderna. Detta har gjort att de fått fundera på hur sångerna bäst kan bevaras i sin ursprungliga form och i samklang med livet i Taizé och brödraskapet där.

Den slutliga versionen av varje sång publiceras efter en lång tid av arbete från kompositören och handläggaren, som grundar sig på erfarenheten av bönelivet i Taizé. Genom detta har varje sång en enhet och stil. Den möda som läggs ner i detta sker i nära samarbete med brödraskapets mission bland de unga och sökandet efter en böneform som är tillgänglig för en stor grupp människor, både i och utanför Taizé .

Ibland händer det att någon frågar om lov att ändra arrangemang, instrumentsättning, översättning eller sångtext i någon av sångerna. Även om en del skulle tycka ett detta var bra, så skulle det snart leda till att vi hade en hel mängd olika versioner av flertalet av sångerna, varav somliga skulle ligga ganska långt från originalversionen. Detta vill bröderna undvika. Det känns viktigt att låta taizésångerna leva “som de är”, i all enkelhet och i originaltappning. Som bärare av mycket enkel och meditativ bön.

Detta är anledningarna till att bröderna önskar att endast originalversionerna blir publicerade, såsom de står i sångböckerna från Taizé eller i utgåvor som förlag i olika länder fått tillstånd att ge ut.

Sång

Om man önskar att sjunga sångerna offentligt eller privat så behövs inget tillstånd.

Skivinspelning

Om man önskar att göra skivinspelningar av sångerna eller kopiera delar av redan existerande skivor producerade i Taizé, ombedes man ta kontakt med Ateliers et Presses de Taizé (A&PT)

Kopiera sånger på papper

Om man önskar att skriva av, kopiera, eller reproducera sånger på papper eller internet, behövs tillstånd. För icke kommersiella reproduktioner av sångerna på papper eller sånghäften till församlingar, skolor, körer eller individuella delar av liturgiska sångböcker för lokalt bruk, ombedes ni ta kontakt med förlagen i länderna nedan, eller kontakta A&PT, för tillstånd.
För alla andra reproduktioner eller användning av sångerna, kommersiella eller liknande, är det viktigt att kontakta A&PT.

Sverige: Wessmans förlag, Othem File 238, SE-624 46 SLITE;
Tel 0498-22 61 32; fax 0498-22 61 07.

Texter

Texterna som finns på denna hemsida får fritt kopieras och distribueras på papper för icke-kommersiellt bruk, men endast om källhänvisning anges, med följande copyrighthämvisning:

“copyright © Ateliers et Presses de Taizé, Communauté de Taizé, F-71250 Taizé, Frankrike”

För användning i alla andra fall som direkt eller indirekt stöder kommersiellt bruk eller som inkluderas i publikationer, behövs skriftligt tillstånd från A&PT.
Likaså för elektronisk återöverföring synlig via internet, så behövs tillstånd från A&PT

Bilder, grafik och ljudfiler

Att kopiera eller distribuera alla andra medier från denna hemsida (inkluderat bilder, videofilmer, grafik och ljudfiler) på alla sätt, får endast ske med tillstånd från A&PT.

Namnet Taizé

Namnet "Taizé" och symbolen som är en duva och ett kors är registrerade som varumärken av Ateliers et Presses de Taizé.