TAIZÉ

Kommuniteten

Ända sedan min ungdom har jag levt i tron att kommunitetslivet kan bli ett tecken på att Gud är kärlek, och ingenting annat än kärlek. Gradvis växte min övertygelse om att jag måste grunda en kommunitet tillsammans med andra män som var villiga att överlåta sina liv, och som ständigt strävade efter ömsesidig förståelse och försoning – ett brödraskap där godhet och enkelhet alltid skulle stå i centrum.

(Broder Roger, Gud kan bara älska, sid 11)