TAIZÉ

År 2015 i Taizé

Från 1940 till 2015 …

 

I augusti 1940, i början av andra världskriget, kom broder Roger till byn Taizé. Han hade just fyllt 25 år och lade grunden för en kommunitet som han hoppades skulle bli som en liknelse om gemenskap, en jäst för försoning i den familj som mänskligheten utgör:


”Jag tror att jag, ända sedan jag var ung, har känt på mig att kommunitetslivet skulle kunna vara ett tecken på att Gud är kärlek, och bara kärlek. Lite i taget växte en övertygelse i mig: att det var livsviktigt att skapa en kommunitet med män som hade bestämt sig för att ge hela sina liv, och som skulle försöka förstå varandra och vara försonade, en kommunitet där hjärtats godhet och enkelhet skulle stå i centrum för allt.”
Broder Roger

Idag består Taizékommuniteten av ungefär 100 bröder, katoliker och med bakgrund i olika protestantiska kyrkor, och från nästan 30 olika länder.

Broder Roger dog den 16 augusti 2005, 90 år gammal; han dödades av en sinnesrubbad person under en kvällsbön.

Under år 2015 firar kommuniteten att det är 75 år sedan den grundades, och den inbjuder också alla att vara med och minnas dess grundare 100 år efter hans födelse och tio år efter hans död.

Som en förberedelse för år 2015 föreslog broder Alois, broder Rogers efterträdare som prior för kommuniteten, tre år av sökande i Evangeliets ljus för att förnya vårt engagemang för solidaritet mellan människor.

Sista uppdateringen: 16 April 2014

PDF - 506.2 ko

Ladda ner ett flygblad med information om år 2015 i Taizé