TAIZÉ

En pilgrimsfärd för tillit på jorden

 

Många unga kommer till Taizé varje år, men hur kan de få uppmuntran att be och arbeta tillsammans med andra på sina respektive hemorter? Begreppet "en pilgrimsfärd för tillit på jorden" vill ta itu med den frågan genom att uppmana var och en att gå ut ... "Gå framåt på din väg, för den finns enbart genom att du går den."

JPEG - 30.8 ko

Mest av allt ett möte

Under de olika stegen på pilgrimsfärden för tillit, oavsett om de är stora eller små och internationella eller lokala, bjuds deltagarna och värdfamiljerna först av allt in till att möta andra människor. Ibland har familjer tagit emot gäster från ett land som befabnn sig i krig med deras eget några år tidigare. Gästfrihet som levs ut i stor enkelhet bryter ner många murar och fördomar. Det var slående under mötena i Zagreb, Sarajevo, Cochabamba och Nairobi.

Efter ett möte i Porto, länk till engelsk text skrev en ung man: "Pilgrimsfärden är en händelse för dem som gör den, dem som vågar lämna sina hem och riskera att misslyckas, men också för dem som tar emot gäster och upptäcker att de tar emot så mycket mer. Tusentals unga pilgrimer har gjort sällskap med tusentals människor som har gått med på att öppna sina hem för främlingar. De delade med sig av mer, mycket mer, än sina ägodelar — de delade med sig av sina liv, sin tro, sina förhoppningar."

Pilgrimsfärden för tillit är först av allt ett möte, med den Uppståndne Kristus och med andra. Tack vare de gemensamma bönerna gör vi oss tillgängliga för Gud. Genom samtal, genom att dela med sig och genom gästfrihet kommer alla överens om att gå över skiljelinjer och övervinna olikheter för att kunna välkomna och berika varandra.

Det inre livet och mänsklig solidaritet

“När vi fortsätter pilgrimsfärden för tillit på jorden, som samlar unga från många länder, förstår vi på ett allt djupare sätt denna verklighet: hela mänskligheten bildar en enda familj, och Gud bor i varje människa, utan undantag.” (Broder Alois, Brev från Kolkata)

För broder Roger var det livsviktigt att inte organisera en rörelse runt kommuniteten. Tvärtom, var och en som har deltagit i pilgrimsfärden för tillit uppmuntras att resa hem och leva ut det som han eller hon har uppfattat av Evangeliet och att göra det med en ökad medvetenhet om det liv som finns i henom eller henne och om de praktiska solidaritetsgester som han eller hon kan börja utföra i sin omedelbara närhet. I många länder samlas unga vuxna regelbundet till bön med sånger från Taizé samtidigt som de lever med i den lokala kyrkans verklighet.

JPEG - 21.9 ko

När mötena i Taizé ger tillfälle reser bröder iväg för att besöka dessa unga vuxna och stötta dem i deras sökande. Sådana möten är som små steg på pilgrimsfärden för tillit på jorden — de gör det möjligt att fördjupa vårt engagemang tillsammans i kyrkan och att besöka kyrkor på varje ort.

Bröderna vill stötta sökandet efter fred och försoning överallt där det pågår. Vid slutet av varje år, mellan jul och nyårsdagen, hålls ett mycket stort möte i någon storstad i Europa. I Asien, Latinamerika och Afrika hålls det också regelbundet internationella möten.

JPEG - 32.2 ko

Några va bröderna bor långt bort från Taizé, oftast bland mycket fattiga människor; de arbetar bland fångar i Seoul i Sydkorea, kommer med hjälp till människor med olika handikapp i Bangladesh, tar emot många barn i Senegal och Brasilien, leder ungdomsmöten i Kenya…. Tillvaron i de här "Taizé-husen" grundas på bön och på livet som bröder.

I alla världsdelar

I den här avdelningen på webplatsen kan man hitta information om kommande möten, bröder som besöker olika länder, möten som har ägt rum nyligen, praktiska exempel på mänsklig solidaritet och ekon från livet bland de bröder som bor i Afrika, Sydamerika och Asien.

Det årliga brev som broder Alois skriver är ett stöd för bön och reflektion i det sammanhang som pilgrimsfärden för tillit utgör.

News from Taizé by email, som skickas ut ungefär två gånger i månaden, innehåller nyheter om vad som händer i Taizé och i många länder, information om kommande möten och något om de senast tillkomna artiklarna på webplatsen.

"Vi bröder vill bara vara närvarande, i Taizé eller på de platser där vi bor i olika världsdelar, och hålla ut i vårt gemenskapsliv och i bön. Genom vår närvaro vill vi gärna vara några av dem hos vilka ni alltid kan hitta stöd i ert sökande efter tillit."
Broder Alois, Berlin, 31 december 2011
Sista uppdateringen: 20 Mars 2013

Många människor runt hela jorden deltar i en ”pilgrimsfärd för tillit” i sitt dagliga liv. [...] Ibland måste vi ge oss av mot nya horisonter, resa långt bort eller bara en liten bit, för att upptäcka och återupptäcka det hopp som har sin grund i evangeliet. Vår jord, där många utstår så mycket lidande, behöver kvinnor och män som genom sitt sätt att leva utstrålar Guds frid. Låt oss därför fatta modiga beslut för att gå framåt på kärlekens och tillitens väg.

Broder Alois i Montreal, Kanada, den 29 april 2007