TAIZÉ

Ukraina | Bön för fred

 

Under de veckor som har gått sedan krigsutbrottet i Ukraina har många kristna runtom i världen bett för fred. Här är ett förslag på en bönestund med sånger från Taizé.

Det finns också möjlighet att skriva förbönspunkter och skicka dem till bröderna via en sida här på Taizés webbplats.

Förslag till ordning för bön

Sång

Laudate omnes gentes eller Славіте всі народи (Slavite vsi narody) eller Sjung lovsång, alla länder

Bön av broder Alois

Kristus Jesus, vi står tysta inför dig och låter denna ivriga bön stiga upp till dig: att kriget mot Ukraina ska upphöra! Välkomna i din kärlek alla som dör i våldet och kriget, trösta de familjer som sörjer, var närvarande hos alla som är rädda och alla som har tvingats fly. Ge styrka åt alla som längtar efter fred och som, i Ukraina, i Ryssland, i Belarus och på andra håll, tar olika initiativ för att få stopp på kriget. När vi ställs inför det obegripliga lidandet vill vi ändå tro att dina ord om kärlek och frid aldrig kommer att förgå. Du har gett ditt liv på korset, och du har öppnat en väg för oss, till och med bortom döden. På vår väg mot påsken kommer din uppståndelses ljus att leda oss, också genom mörkret, och påminna oss om att det onda aldrig kommer att få det sista ordet. Och vi ber dig: ge oss din frid i vår tid. Det är du som är vårt hopp.

Psaltarpsalm

Före första versen och efter varje vers kan man sjunga Bonum est confidere.

Hur länge, o Gud, skall fienden få smäda?
Får han förakta ditt namn för alltid?
Varför håller du tillbaka din högra hand, varför gömmer du den i manteln?

Gud, min konung från urtiden,
du som vinner segrar på jorden!
Du lät källor och bäckar springa fram,
du fick vattenrika floder att sina.

Din är dagen och din är natten,
du satte månen och solen i deras banor.
Du stakade ut alla gränser på jorden,
sommar och vinter är ditt verk.

Lämna inte åt vilddjuren den som prisar dig,
glöm inte dina hjälplösa för alltid!
Kom ihåg ditt förbund!
Landets mörka hörn är våldets boningar.

Låt inte de hjälplösa gå besvikna bort,
låt de förtryckta och fattiga prisa ditt namn!
Grip in, o Gud, hävda din rätt,
tänk på hur du ständigt smädas av dårar!


ur Psalm 74

Läsning

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt.


Andra Korinthierbrevet 1:3—4

Sång
Dona nobis pacem

Tystnad

Förbön

Före den första förbönspunkten och efter alla förbönspunkter kan man sjunga Kyrie 10.

  1. För alla dem som bor i Ukraina. För krigets offer och för alla som sörjer, för dem som är skadade.
  2. För familjerna, för de unga och barnen, för de äldre som lever med rädsla för bombningar.
  3. För alla som har blivit tvungna att lämna sina hem, för migranter, flyktingar och internflyktingar, och för alla som tar emot dem.
  4. För dem som är mycket ömtåliga, som inte har någonstans att ta vägen och som står utan hjälp när de drabbas av krigets konsekvenser.
  5. För folkens ledare och för atta som skulle kunna påverka händelseförloppet och få striderna att upphöra.
  6. För dem som har ansvaret i kyrkorna, att de hittar sätt att gå bredvid alla de människor som drabbas av denna svåra prövning.
  7. För alla som arbetar för fred. För dem som i Ukraina, i Ryssland, i Belarus och på andra håll har engagerat sig för att främja dialog och rättvisa.

Herrens bön

Välsignelsebön

Du välsignar oss, Kristus Jesus, du som är vår fred och vårt hopp.

Sånger

Exaudi orationem meam | Frieden, Frieden | Jésus le Christ | Veni sancte Spiritus

Sista uppdateringen: 28 Mars 2022