TAIZÉ

Taizé | Broder Alois lämnar sitt ämbete som prior i Taizé 

 
Enligt Taizés regel är det priorn som utser sin efterträdare, och i enlighet därmed beslutade Broder Alois efter samtal med bröderna att överlåta sitt ämbete till broder Matthew, som kommer från Storbritannien och tillhör den anglikanska kyrkan. Överlåtandet ägde rum under kvällsbönen lördagen 2 december i samband med inledningen av advent.

Broder Alois förklarar: "Det är nu arton år sedan jag tog över efter broder Roger och världen och kyrkan har genomgått djupa förändringar under de senaste tjugo åren. Jag känner att tiden är mogen för att överlämna min uppgift åt en som har trätt in i brödraskapet efter mig. Vi lever tillsammans som i en familj och ämbetet som prior är inte något som begränsas av vare sig priorns ålder eller antalet år han tjänar. Men jag sade mig att det är bättre att ta det här steget nu när jag kan förbereda det i stället för att behöva göra det i hast. Under loppet av de senaste två åren har jag talat med alla bröderna och vi har bett och tänkt över det. Mitt val är broder Matthew och det är honom som jag har utsett till näste prior i Taizé. Jag litar fullkomligt på att han kommer att fortsätta på samma väg och samtidigt ta nya initiativ som kommer att hjälpa vårt brödraskap att vara "en liten liknelse om gemenskap", precis som vår grundare ville.

Broder Alois (Alois Loeser) föddes 11 juni 1954 i Ehingen am Ries i Tyskland. Han är katolik. Han trädde in i Taizés brödraskap 1 november 1974 och är prior sedan br. Rogers död 16 augusti 2005.

Broder Matthew (Andrew Thorpe) föddes 10 maj 1965 i Pudsey (Storbritannien) och är anglikan. Han trädde in i Taizés brödraskap 10 november 1986.

 [1]

Sista uppdateringen: 8 November 2023

Notes

[1Photo: Marija Poklukar, copyright © Ateliers et Presses de Taizé, 71250 Taizé, France. Detta photo finns tillgängligt för pressen och kan användas i informationssyfte. För bättre upplösning, kontakta media taize.fr. För tillstånd till användning och för publicering i böcker eller andra bestående media, kontakta editions taize.fr.