TAIZÉ

Vid trons källor

Denna fråga ställs vecka efter vecka i Taizé eller efter de möten som Taizé anordnar i olika delar av världen. Här följer några saker man kan tänka på om man vill förbereda en meditativ bön.

Broder Roger nämner ofta hur viktigt det var med musik och sång i brödraskapets liv redan de första åren. Här finner man ett utkast för en bön «med sånger från Taizé», några sidor om meditativ sång och sättet att sjunga sångerna, vikten av tystnad, lokalens utseende, ikonernas plats, och exempel på sång, RealAudio, etc.