TAIZÉ

Att skapa ett välkomnande rum för meditativ bön

 

I första hand bör man, om det går, samlas i ett kyrkorum och försöka utforma det så att det blir vackert och välkomnande. Inredningen är viktig för att den gemensamma bönen ska fungera. Det handlar inte om att bygga om kyrkan, men det är enkelt att med små medel göra inredningen mer tilltalande. Kan man inte vara i en kyrka, så är det ändå viktigt att skapa en harmonisk miljö för bönen.

JPEG - 108.2 ko

Bönen är i första hand vårt möte med Kristus, inte med varandra: därför bör alla deltagare vända sig åt samma håll.

Några få saker räcker för att göra rummet varmt och välkomnande: ett kors, en uppslagen bibel, några ljusstakar, ikoner... Att tända många små ljus, till exempel värmeljus, längst fram, i stället för att lysa upp hela rummet med starka lampor, ger en vilsam belysning. Genom att bara ha sittplatser utmed väggarna skapar man en fri yta, utan bänkar, med golvet täckt av en matta, där man kan sitta på knä under bönen.

Det är bra att möta deltagarna när de kommer in i rummet, ge dem ett sångblad och uppmuntra dem att gå långt fram i rummet.

De som förberett bönen ser till att de olika inslagen avlöser varandra enkelt och självklart, så att ingen får sin andakt störd av att inte veta vad som händer. Alla kommentarer och instruktioner ges i förväg, så att man slipper avbryta bönen när man väl har börjat.

Sista uppdateringen: 23 November 2004