TAIZÉ

Bibeltexter för varje dag

 
Dessa korta bibeltexter blir lästa dag efter dag i bönerna i Taizé. Bibelhänvisningen gäller en lite längre text.
     
2024
SÖN, 14 April
Den uppståndne Kristus öppnade sina lärjungars sinnen så att de kunde förstå skrifterna. “Detta är alltså vad skriften säger: Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen.”
Luk 24:35-48
mån, 15 April
Jesus sa: Ni är världens ljus. Ert ljus ska lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.
Matt 5:13-16
tis, 16 April
Petrus skriver: Kasta alla era bekymmmer på Gud, ty han sörjer för er.
1 Pet 5:6-11
ons, 17 April
Så säger Herren: Se, jag lägger en grundsten för mitt folk, en sten som håller provet, en utvald hörnsten som säker grund. Jag ska göra rätten till mätsnöre och rättfärdigheten till sänklod.
Jes 28:16-17
tor, 18 April
Jesus sa: Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare.
Matt 20:20-28
fre, 19 April
Paulus skriver om församlingarna i Makedonien: Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet.
2 Kor 8:1-4
lör, 20 April
Guds hand var med dem som förkunnade budskapet om herren Jesus, så att ett stort antal kom till tro och omvände sig till herren.
Apg 11:21-23
SÖN, 21 April
Johannes skriver: Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är ju det vi är.
1 Joh 3:1-3

Taizé - En bibeltext för varje dag  En bibeltext för varje dag
Taizé - Android-app  Android-app   •   iPhone app

Ladda ner filen

PDF

PDF: Liggande format: MarsAprilMaj
PDF: Stående format: MarsAprilMaj