TAIZÉ

Några exempel

 

Bröderna i Taizé lever enbart av vad de förtjänar genom sitt arbete. De tar aldrig emot några gåvor. De tar heller inte emot personliga arv. Om någon av dem ärver något används pengarna till att hjälpa mycket fattiga människor.

Kommuniteten hjälper utsatta människor i olika världsdelar, särskilt barn som lever under fattiga omständigheter eller är sjuka.

Bröderna stöder också ungdomar som lever i fattiga länder och som vill komma till Taizé och till Europamötena eller till andra möten i Europa, Latinamerika, Afrika eller Asien. Många av dem kan kan inte betala något för sin vistelse i främmande länder och inte heller bekosta sin resa, som ofta är lång.

Genom Operation Hopp kan den som vill vara med och hjälpa till med detta ömsesidiga bistånd.

Några exempel på Operation Hopp-engagemang från den senaste tiden

I Sydsudan

I en by 25 kilometer söder om Rumbek bor ungefär femtio leprasjuka familjer, som har kommit dit från hela Great Lakes-området. Medicinsk behandling botar sjukdomen och eliminerar all smitta, men de som har förlorat kroppsdelar har sitt handikapp kvar. Det brännmärke som spetälskan har gett dem i samhällets ögon fortsätter att påverka dem. Den som är leprasjuk kan inte stanna i sin hemtrakt. Barn till leprasjuka är inte välkomna i skolorna, även om de själva inte har fått sjukdomen. Modet och hoppet hos de här familjerna, som har börjat ett nytt liv från noll i stor isolering och otrygghet, är anmärkningsvärt. Operation Hope kommer att hjälpa till med att bygga ett hus för de lägre klasserna så att barnen kan fortsätta gå i skolan också under regnperioden.

Inbördeskriget, skolavgifterna och bristen på skolor har hindrat många unga från att fortsätta studera. Att hjälpa dem att utveckla sin fulla potential är viktigt. Byggandet av ett Youth Opportunity Center [ett möjlighetscenter för unga] är en stark signal om engagemanget för dem.På land som togs i anspråk av en hjälporganisation under inbördeskriget vill kyrkan bygga upp en plats dit unga med alla möjliga bakgrunder kan komma och delta i aktiviteter och utbildningar. Operation Hope bidrar så att ett läckande tält kan ersättas med ett rum som kan användas till olika sorters aktiviteter.

Se också:
In South Sudan, summer 2013

Humanitär hjälp till Nordkorea

De mediciner och den medicinska utrustning som samlades in vid Europamötet i Berlin i slutat av 2011 skickades den 11 februari och beräknas komma fram i slutet av mars eller början av april. Många svarade på kommunitetens uppmaning till solidaritet med Nordkoreas folk. Dussintals förpackningar med basmediciner, hundratals stetoskop, termometrar, lådor med förbandsmaterial, gasväv, sprutor och olika sorters medicinsk utrustning kom in. Flera stora lådor med kirurgisk utrustning och två steriliseringsapparater skänktes också. Operation Hopp har lagt till två syrgaskoncentratorer. Allt har packats på fyra pallar. I Nordkorea kommer Röda Korset att distribuera detta till sjukhus och till läkarmottagningar på landsbygden.

Under 2011 skickade kommuniteten genom Operation Hopp hjälpsändningar till människor som saknade mat i Nordkorea: 260 ton vetemjöl och 120 ton pasta. 2007 skickade kommuniteten tusen ton vetemjöl.
Kommunitetens första hjälpsändningar till Nordkorea gjordes 1998 och 1999: mer än tusen ton majs skickades till människor som led efter flera år av torka och översvämningar. Sedan dess har det varje år varit möjligt att skicka något som uttryck för kommunitetens solidaritet med detta land: mjölk och nappflaskor åt nyfödda barn, sjukvårdsutrustning och läkemedel. En av kommunitetens bröder, född i Sydkorea, har varit i Nordkorea flera gånger, och ibland var han med och distribuerade livsmedelshjälpen. Åren 2007 och 2009 kunde kommuniteten också inbjuda fyra läkare från Röda Korsets sjukhus i Nordkorea till vidareutbildning i Frankrike under ett år.

Under 2009 tryckte Taizékommuniteten en miljon biblar i Kina

Under Europamötet som samlade 40 000 unga vuxna i Bryssel i slutet av år 2008 berättade broder Alois att Taizékommuniteten för att stötta de kristna i Kina planerade att trycka en miljon biblar i Kina — 200 000 helbiblar och 800 000 exemplar av Nya testamentet med Psaltaren. Tryckningen gjordes i Nanjing, och därifrån levererades böckerna till olika platser i landet etappvis under hela 2009.

Under 2009 stöttar Taizékommuniteten också den protestantiska kinesiska kyrkans bibelarbete. Detta stöd fortsatte under 2010 och 2011.

Hjälp till föräldralösa barn i Etiopien

Operation Hopp fortsätter att stötta en grupp systrar i Etiopien. De har nu fått våra bidrag i mer än 15 år. De arbetar i Addis Abeba där de tar hand om barn vars föräldrar dött i aids och barn vars familjer lider av spetälska.

I Burkina Faso

I Burkina Faso i Sahel varar torrperioden i nio månader varje år. Befolkningen är beroende av brunnar, men brunnarna sinar ofta, och kvinnorna tvingas då använda dåligt vatten som samlas i bassänger under regnperioden. De måste ibland gå en mil för att få tag i vatten, och det uppstår konflikter omkring de få brunnar som finns, därför att man måste köa länge vid dem och därför att det finns så lite vatten som ska räcka till alla. Operation Hopp har bekostat borrning av nya brunnar och installation av pumpar. Dessa brunnar är livsviktiga både för att folket ska kunna livnära sig och för att de ska kunna bekämpa sjukdomar.

År 2010 stöttade Operation Hopp också ett projekt med mjölk till barnen på Nanoro-sjukhuset i Burkina Faso.

Solidaritet med Bolivia efter naturkatastroferna där

År 2007 drabbades flera provinser i Bolivia av översvämning. Allra värst var det i provinsen Beni. Operation Hopp hjälpte till med att skaffa mat åt familjer i området Trinidad när de hade förlorat sina hem och nu bor i tältläger.

Medan slättlandet i Bolivia hade problem med för mycket regn drabbades bergstrakterna av det motsatta: på Altiplano rådde svår torka. Operation Hopp kunde hjälpa lantbrukarfamiljer i El Alto som behövde redskap för att bearbeta jorden och utsäde.

Skolor i Bangladesh

Operation Hopp stöder skolor i Mymensingh i Bangladesh. Sammanlagt går mer än 1500 barn i dessa skolor, där unga lärare, som är muslimer, hinduer eller kristna, lär sig att samarbeta. De är studenter som behöver tjäna lite pengar för att finansiera sina studier. De förstår att om de tar emot hjälp för egen del, så är det viktigt att de också gör något för andra. Därför ger de av sin tid för att få dessa skolor för barn från mycket fattiga familjer att fungera. Att arbeta för de fattiga på det här sättet ökar känslan av att vara en del av en enda stor familj.

I Kambodja: En plats där de sjuka är välkomna

Varje år mellan 2008 och 2013 skickade Operation Hopp hjälp till en mottagning för sjuka. Den startades av The Infant Jesus Parish i Boeng Tumpun i Kambodja för att svara på behoven bland människor som hade kommit till staden från fattiga byar på olika ställen i landet och inte bara ge vård åt de sjuka utan också komma ihåg deras mänskliga värdighet. Mottagningen ligger ganska nära huvudstaden Phnom Penh, och därför är det ganska lätt att skicka patienter till något av sjukhusen där om det behövs. Gåvor gör det möjligt för centret att bekosta vistelser på sjukhus och även att finansiera den egna mottagningen: att betala de anställda och att underhålla byggnaderna, att ta emot de sjuka och att köpa läkemedel.

Sista uppdateringen: 22 September 2013
För att skicka
ett bidrag
till Operation Hopp,
klicka här.