TAIZÉ

Praktiska upplysningar

Om du vill kontakta Taizé, så kom ihåg att det finns flera e-mejladresser. Om du skriver direkt till den adress som har hand om din fråga så går allt fortare. Om du ringer från ett avlägset land så kontrollera först på tabellen ”Kontakt med Taizé” hur många timmar före eller efter Taizé du ligger

Du förbereder en bön med sånger från Taizé. Hur ska man gå tillväga? Sidan ”Copyright” ger all önskvärd information angående sångerna, fotografierna och för texterna på denna hemsida.

Det är möjligt att stödja det arbete som bröderna gör bland fattiga. Se sidan ”Operation Hopp”.

Om du inte hittar svaret på dina frågor här eller i någon annan del av denna hemsida, kan du kontakta info taize.fr.