Modlitby na každý deň

Cezročné obdobie 3

Pieseň

Žalm

Pána chcem velebiť v každom čase,
moje ústa budú ho vždy chváliť.
V Pánovi sa bude chváliť moja duša;
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia.

Velebte so mnou Pána
a oslavujme jeho meno spoločne.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.

Na neho hľaďte a budete žiariť
a tvár vám nesčervenie hanbou.
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
šťastný človek, čo sa utieka k nemu.

zo Žalmu 34

Čítanie

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom; Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

1 Jánov list 4,7-12

alebo

Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.

Matúš 13,44-46

Pieseň

Ticho

Prosby

Za všetkých, ktorí verne hlásajú tvoje slovo, Pane, prosíme ťa.

Daj, aby sme spoznávali tvoju prítomnosť v našom blížnom; urob nám pozornými voči chudobným a nešťastným.

Pane, prosíme ťa za tých, ktorí trpia na svojom pracovisku, za nezamestnaných, aby sa rešpektovala ich dôstojnosť.

Za väzňov a za tých, na ktorých spoločnosť zabúda; urob nás solidárnymi s ich utrpením, Utešiteľu, prosíme ťa.

Za opustené deti, aby našli domov u tých, čo ich prijímajú, prosíme ťa.

Za vedcov a bádateľov, aby ich práca slúžila celému ľudstvu, prosíme ťa.

Za tých, ktorí nesú zodpovednosť vo verejnom živote, aby pracovali čestne a pre dobro všetkých, prosíme ťa.

Aby sme v tvojej Cirkvi boli znameniami bratskej lásky, prosíme ťa.

Otče náš

Modlitba

Bože všetkých živých, daj, aby sme sa ti odovzdali v tichu a v láske. Ty vstupuješ hlboko do nášho vnútra a chceš nám dať svetlo nádeje.

alebo

Požehnaj nás, Ježišu Kriste, ty, ktorý si vždy a všade s nami.

Piesne


Ďalšie modlitby

Ďalšie modlitby nájdete v odkaze v dolnej časti stránky.

Väčšinu modlitieb z tejto stránky nájdete v spevníku "Spevy a modlitby z Taizé" . Pozri Knihy, CD, videokazety