Modlitby na každý deň

Veľký týždeň 2

Pieseň

Žalm

Nahlas volám k Pánovi,
nahlas a úpenlivo prosím Pána;
nariekam pred ním
a rozprávam mu o svojom súžení.
Ja síce klesám na duchu,
ale ty poznáš moje chodníky.

Na ceste, ktorou sa uberám,
nastavili mi osídlo.
Pozeral som sa napravo a videl som,
že sa už nik nepriznáva ku mne.
Nemám už kam sa uchýliť,
o môj život nik nestojí.

Pane, ku tebe volám
a hovorím: "Ty si moje útočište,
môj podiel v krajine žijúcich."
Všimni si moju úpenlivú prosbu,
lebo som hrozne zdeptaný.

Osloboď ma od prenasledovateľov,
lebo sú mocnejší ako ja.
Vyveď ma zo žalára,
aby som tvoje meno mohol velebiť.
Spravodliví sa zhromaždia vôkol mňa,
keď mi prejavíš priazeň.

Žalm 142

Čítanie

Pavol napísal: Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: “Ježiš Kristus je Pán!” na slávu Boha Otca.

Filipanom 2,5-11

alebo

Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. (...) Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. (...) Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: “Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: “Učiteľ” a: “Pane” a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“

Ján 13,1.3-5.12-15

Pieseň

Ticho

Chválay

Hľaďme na Pána Ježiša: namiesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, trpel na kríži a nedbal na svoju potupu.
—Klaniame sa ti, Pane na kríži.

Ježišu Kriste, narodený v poníženosti, aby si zmiatol mocných a povýšil ponížených,
—Klaniame sa ti, Pane na kríži.

Tebe, ktorý si žil medzi nami, uzdravoval chorých, hlásal chudobným dobrú zvesť a zajatým oslobodenie,
—Klaniame sa ti, Pane na kríži.

Tebe, ktorý si prišiel, aby padli okovy otroctva, priateľ ponížených, chlieb hladných sŕdc,
—Klaniame sa ti, Pane na kríži.

Ježišu, plný trpezlivosti a dobroty, až do konca si bol samé odpustenie a láskavosť,
—Klaniame sa ti, Pane na kríži.

Ježišu, tichý a pokorný srdcom, ty voláš k sebe všetkých unavených a preťažených,
—Klaniame sa ti, Pane na kríži.

Ježišu, ty si prišiel na svet, aby si slúžil a dal svoj život, ty, ktorého pre peniaze zradili, vliekli pred sudcov a pribili na kríž,
—Klaniame sa ti, Pane na kríži.

Ježišu, Pane vesmíru, svojím zmŕtvychvstaním žiješ u Otca a pripravuješ nám miesto,
—Klaniame sa ti, Pane na kríži.

Otče náš

Modlitba

Bože každej lásky, prečo čakáme, až sa naše srdce zmení, aby sme šli k tebe? Ty ho pretváraš. Už v našich ranách rastie spoločenstvo s tebou a otvárajú sa v nás brány chvál.

alebo

Požehnaj nás, Pane, Kriste, ty, ktorý spaľuješ životné skúšky na oheň svojej prítomnosti.

Piesne


Ďalšie modlitby

Ďalšie modlitby nájdete v odkaze v dolnej časti stránky.

Väčšinu modlitieb z tejto stránky nájdete v spevníku "Spevy a modlitby z Taizé" . Pozri Knihy, CD, videokazety