Modlitby na každý deň

Cezročné obdobie 8

Pieseň

Žalm

Dobroreč, duša moja, Pánovi
a celé moje vnútro jeho menu svätému.
Dobroreč, duša moja, Pánovi
nezabúdaj na jeho dobrodenia.

Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti,
on lieči všetky tvoje neduhy;
on vykupuje tvoj život zo záhuby,
on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou;
on naplňuje dobrodeniami tvoje roky,
preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi.

Pán koná spravodlivo
a prisudzuje právo všetkým utláčaným.
Mojžišovi zjavil svoje cesty
a synom Izraela svoje skutky.

Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov,
ani nám neodpláca podľa našich neprávostí.

Lebo ako vysoko je nebo od zeme,
také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja.
Ako je vzdialený východ od západu,
tak vzďaľuje od nás našu neprávosť.

zo Žalmu 103

Čítanie

Prečo vravíš, Jakub, a hovoríš, Izrael: „Skrytá je moja púť pred Pánom a môj súd unikol môjmu Bohu!“? Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná. On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú datnosť. Ustáva mládež a omdlieva a junač podlomená padá. Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.

Izaiáš 40,27-31

alebo

Ježiš povedal, „Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.”

Lukáš 6,27-32.35

Pieseň

Ticho

Chvály

Pane Bože, ty nepozeráš na zovňajšok, ale na naše srdce, ty si odpustenie.

Pane Bože, ty v nás obnovuješ pokoj srdca a čistú radosť.

Zmŕtvychvstalý Kriste, ty si so všetkými, aj s tými, ktorí si neuvedomujú tvoju prítomnosť.

Zmŕtvychvstalý Kriste, ty nám vkladáš do sŕdc túžbu po tvojom kráľovstve.

Zmŕtvychvstalý Kriste, ty nás voláš, aby sme sa delili o plody zeme a práce.

Pane Bože, skrze tvojho Krista nám dávaš plnosť svojho života.

Pane Bože, do tvojich rúk odovzdávame celý náš život.

Otče náš

Modlitba

Ježišu, náš pokoj, ty k nám stále prichádzaš skrze svojho Ducha Svätého, ktorého prítomnosť prekvapuje hĺbku nášho srdca. Hoci je naša modlitba úplne chudobná, ty sa modlíš v tichu našich sŕdc.

alebo

Požehnaný je ten, kto hľadá Boha a Krista. Požehnaný je ten, kto má srdce jednoduché podľa evanjelia.

Piesne


Ďalšie modlitby

Ďalšie modlitby nájdete v odkaze v dolnej časti stránky.

Väčšinu modlitieb z tejto stránky nájdete v spevníku "Spevy a modlitby z Taizé" . Pozri Knihy, CD, videokazety