Modlitby na každý deň

Pôst 2

Pieseň

Žalm

Na teba čakám, Hospodin,
k tebe pozdvihujem dušu, môj Bože.
V teba som dúfal, nech nie som zahanbený,
nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.
Nebudú zahanbení ani tí, čo čakajú na teba.
Zahanbení budú tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery.

Hospodin, daj mi poznať svoje cesty!
Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch!
Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma,
lebo ty si Boh mojej spásy.

Na teba čakám deň čo deň.
Pamätaj, Hospodin, na svoje zľutovanie
a milosť, ktoré trvajú od vekov.
Na hriechy mojej mladosti
a na moju odbojnosť nespomínaj!
Pamätaj na mňa svojou milosťou,
lebo si dobrotivý, Hospodin.

Hospodin je dobrý a úprimný,
preto učí hriešnikov svojej ceste.
Pokorných vedie k správnemu konaniu
a tichých poúča o svojich cestách.

zo Žalmu 25

Čítanie

Pavol napísal: Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení – spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi.

Efezanom/Efezským 2,4-6

alebo

Ježiš povedal svojim učeníkom: "Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený. Kto chce ísť za mnou, nech zapri sám seba! Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. A kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju. Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil?"

Lukáš 9,22-25

Pieseň

Ticho

Prosby

Za obete vojen a násilia, prosíme ťa.

Za tých, ktorých zraňuje ťarcha a tvrdosť života, prosíme ťa.

Za tých, ktorí musia opustení čeliť starobe alebo chorobe, prosíme ťa.

Za tých, ktorí zasväcujú svoje sily obnove pokoja, vytváraniu spravodlivosti, pomoci trpiacim, prosíme ťa.

Kriste, ty si zomrel a vstal z mŕtvych, aby nás už nič nedelilo od Božej lásky.

Otče náš

Modlitba

Nežný Kriste, skrze tvoje evanjelium objavujeme, že zaoberať sa tým, čím sme a čím nie sme, nevedie nikam. Kde je teda to podstatné? V pokornej dôvere viery. Tak môžeme vnímať Božiu nevinnosť a pochopiť, že „Boh môže dávať len svoju lásku“.

alebo

Požehnaj nás, Ježišu Kriste, ty, ktorý prichádzaš, aby si nás obliekol do súcitu ako do šiat.

Piesne


Ďalšie modlitby

Ďalšie modlitby nájdete v odkaze v dolnej časti stránky.

Väčšinu modlitieb z tejto stránky nájdete v spevníku "Spevy a modlitby z Taizé" . Pozri Knihy, CD, videokazety