TAIZÉ

Protecció de les persones a Taizé

Informe d’activitat de l’equip «Recepció i seguiment d’incidències»

 
Dins del mandat de l’equip Recepció i seguiment d’incidències, hi trobem la missió de donar a conèxier la seva activitat, un cop l’any, mitjançant un informe públic

El novembre de 2022 es publicà l’informe de l’etapa 2019-2022. L’informe que segueix és el primer redactat per l’equip constituït per tres persones externes a la comunitat


Informe en francès:

PDF - 66.4 kB
fr

Informe en anglès:

PDF - 79.8 kB
en
Last updated: 4 de març de 2024