TAIZÉ

Comprendre millor les estructures operatives de l’acollida a Taizé – Informació general

 

1. Qui és responsable de l’animació de les trobades a Taizé?

La comunitat de germans és qui acull, en col·laboració amb diferents comunitats de germanes, voluntaris de diferents països i un petit nombre de treballadors assalariats.


2. Em quedaré amb el meu grup o amb els meus amics durant l’estada? Com seré allotjat?

Sí i no! Es formen grups d’intercanvi i reflexió al principi de la setmana, agrupant joves de diferents grups per les activitats del matí i la tarda. No necessàriament estaràs amb els teus amics, però podràs trobar-te amb ells durant el temps lliure i els àpats. Als dormitoris, dones i homes són allotjats separadament. Pots portar la teva pròpia tenda.

Si tens algun dubte sobre el teu programa setmanal o el teu allotjament, pots venir a l’acollida (Casa) i intentarem trobar una solució conjuntament.


3. Qui són els voluntaris a Taizé?

Taizé no treballa amb joves qualificats, sinó amb joves voluntaris que s’estan a Taizé algunes setmanes o mesos. Ells prenen responsabilitats en certes tasques i cooperen amb els germans i les germanes. Els voluntaris animen els diversos grups de treball, que inclouen els joves que venen per una setmana.


4. Puc parlar amb els germans i les germanes?

Pots trobar-te amb els germans i les germanes durant les introduccions bíbliques o en els llocs destinats a aquest propòsit, en particular La Morada (per als germans) i El Abiodh (per a les germanes).

Al final de la pregària del vespre, alguns germans es queden a l’església per parlar amb qui ho vulgui. No poden proporcionar un acompanyament a llarg termini, però estan disponibles per a una escolta puntual.

Els voluntaris que passen una temporada llarga a Taizé estan acompanyats de forma regular; les noies per les germanes i els nois pels germans, designats per les respectives comunitats.

Alguns germans i germanes supervisen puntualment els grups de treball liderats pels voluntaris.


5. Com Taizé garanteix la bona conducta dels germans, germanes, voluntaris i empleats respecte a la protecció de les persones?

Els germans, les germanes i els empleats segueixen una formació contínua per tal de sensibilitzar-se sobre la protecció de les persones (per exemple: trobades amb víctimes/supervivents, sessions sobre els efectes de la violència sexual, avaluació del risc dels diferents llocs de treball, etc). Els ajuden persones especialitzades en aquests temes.

Cada voluntari segueix un programa que comença amb entrevista inicial sobre les motivacions de la seva sol·licitud i, si és acceptat, signa un codi de conducta. Els voluntaris són supervisats per una persona de referència a Taizé (germà o germana). A l’inici de la seva estada, reben una formació obligatòria referent a qüestions de protecció a les persones.

Els germans, germanes, voluntaris i empleats han de presentar una còpia del seu certificat d’antecedents penals.


6. Quins equips són responsables del bon funcionament de les trobades i la seguretat?

Tots els aspectes referents a les trobades i la seguretat van a càrrec dels germans, les germanes i els equips de voluntaris. Sisplau, seguiu les seves instruccions per garantir que la setmana transcorri el millor possible.

Els equips de «Meeting support» (equips de suport a les trobades) funcionen de dia i de nit. Aquests dos equips estan formats per un germà coordinador, voluntaris i joves adults participants de les trobades setmanals. Se’ls pot identificar per una insígnia. Aquests dos equips vetllen pel bon funcionament de la setmana a Taizé.

L’equip «Meeting suport» durant el dia pot ser contactat a La Morada.

L’equip «Meeting suport» durant la nit pot ser contactat a la Tenda 2 de 21:30 h a 23:30 h.

Durant la nit, un servei de guàrdia està disponible per problemes urgents. Si és necessari, la persona al càrrec pot contactar els serveis d’emergència o el metge de guàrdia.

El punt de primers auxilis està obert durant el dia a certes hores.


7. Com es tracten les problemàtiques d’agressió sexual i abús psicològic o espiritual a Taizé?

Els qui t’acullen són sensibles a aquestes problemàtiques. Reconeixem la valentia de les persones que s’han atrevit a comunicar el què han experimentat i ens prenem els seus testimonis seriosament. Arran dels testimonis que van revelar agressions i abusos a Taizé per part dels germans, el germà Alois va prendre diverses accions documentades en una carta oberta publicada el 2019 i en l’Informe d’etapa 2019-2022 publicat a la web de Taizé.

La comunitat col·labora amb la Comissió per la Reconciliació i la Reparació, a França, i adopta les seves recomanacions i decisions.

Cada setmana, té lloc una trobada en què els germans parlen sobre què ha passat a Taizé. Aquesta reunió pretén ser un fòrum per a la discussió sobre com reaccionar i actuar davant d’aquest problema a Taizé, a l’Església i a la societat.