eesti

TAIZÉ

Mis toimub Taizés igapäevaselt?

 

Algusest peale on vennaskonda inspireerinud kaks eesmärki: elada osaduses Jumalaga läbi palve ning olla rahu ja usalduse kandjaks inimeste keskel.

Külaskäik Taizésse on võimalus otsida osadust Jumalaga palve, laulu, vaikuse ja mõtiskluste kaudu. Siin on võimalik taas leida sisemine rahu, elu mõte ja uus impulss eluks.

Lihtsa ühiselu kogemine tuletab meile meelde, et Kristus ootab meid just meie igapäevases elus.

Mõned noored otsivad viise, kuidas järgida Kristust kogu oma eluga. Taizés viibimine aitab neil seda kutset märgata.

- Iga päev teevad vennaskonna vennad väikese piiblitunni, millele järgneb vaikuseaeg ning arutelu väikestes gruppides.

- Pärastlõunal aitavad erinevad teemarühmad süvendada suhet usu ja elu vahel meie töös, sotsiaalsetes küsimustes, kunstis ja kultuuris, maailma rahu otsinguis...

- Noored, kes soovivad, võivad veeta nädala või nädalavahetuse vaikuses, et võtta aega Jumala hääle kuulamiseks palve, Piibli või oma elusündmuste kaudu.

Tüüpiline päev Taizés

Esmaspäevast reedeni

8.15 Hommikupalvus, seejärel hommikusöök

10.00 Sissejuhatus päeva vennaskonna venna poolt, millele järgneb vaikne mõtisklus või arutelu väikeses rühmas

12.20 Lõunapalvus, seejärel lõunasöök

14.00 Vabatahtlik lauluharjutus

Pärastlõunal: rahvusvahelised väikerühmad või praktiline töö

17.15 Tee

17.45 Alates teisipäevast teemarühmad

19.00 Õhtusöök

20.30 Õhtupalvus, seejärel ööpalve lauludega kirikus, sellele järgneb öörahu

Reede õhtupalvus, millele järgneb palve risti ümber.

Laupäev

15.15 Teemarühmad

20.30 Õhtupalvus küünaldega tähistamaks paasapühade müsteeriumi

Pühapäev

8.45 Hommikusöök

10.00 Jumalateenistus armulauaga

13.00 Lõunasöök

19.00 Õhtusöök

20.30 Õhtupalvus

Viimati uuendatud: 10. november 2014