eesti

TAIZÉ

Usu allikatel

"Osadus Jumalaga muutub reaalseks palves – Jumal tuleb meisse elama oma Püha Vaimu kaudu. Oma sõna ja sakramendi kaudu annab Kristus end meile. Vastutasuks võime temale kõik usaldada."

Vend Alois, Kiri Cochabambast