eesti

TAIZÉ

Kiri neile, kes tahavad järgida Kristust

 

Evangeeliumis kuuleme Jeesuse kutset: „Järgne mulle!” Kas suudame talle vastata, pühendades sellele kutsele kogu oma elu?

Meis kõikides on igatsus õnneliku tuleviku järgi. Aga meil võib olla tunne, et meie olukorra määravad paljud meile seatud piirid ja nõnda võime mõnikord kaotada julguse.

Ent siiski on Jumal meie juures: „Jumala riik on lähedal” (Markuse 1:15). Me saame Jumala ligiolust teadlikuks, kui võtame oma elu olukordi just sellistena, nagu need on, nõnda et Jumal saaks luua midagi uut sellele alusele, mis meil olemas on.

Keegi ei tahaks eksida unistustesse ideaalsest elust. Meil tuleb leppida nii sellega, mis me oleme, kui ka sellega, mis me ei ole.

Õnneliku tuleviku otsimine tähendab valikute tegemist.

Mõned inimesed teevad julge otsuse järgida Kristust oma pereelus, ühiskonnas, teistele pühendumises. Mõned aga koguni küsivad enestelt, kuidas nad saavad järgida Kristust, valides tsölibaadi tee.

Tahaksin võimalikult palju julgustada kõiki, kes tahavad teha igavest valikut – valikut järgida Kristust:

Sellise pühendumisega silmitsi seistes võid sa algul kahelda. Aga sügavamale minnes leiad sa rõõmu, mida pakub enese täielik usaldamine Jumalale. Õnnelikud on need, kes ei loovuta end hirmule, vaid usaldavad end Pühale Vaimule.

Võib-olla on sul raske uskuda, et Jumal kutsub sind isiklikult ja ootab, et sa teda armastaksid. Sinu elu on talle tähtis.

Sind kutsudes ei dikteeri Jumal sulle, mida teha. Tema kutse on ennekõike isiklik kohtumine sinuga. Lase Kristusel end vastu võtta ja sa saad teada, millist teed valida.

Jumal kutsub sind vabadusele. Ta ei muuda sind passiivseks. Oma Püha Vaimu kaudu elab Jumal sinu sees, aga ei võta sinu kohta ära. Vastupidi, Jumal äratab sinus jõude, millest sul aimugi ei olnud.

Kui sa oled noor, võid sa tunda hirmu ja kiusatust mitte valida, et hoida kõik võimalused avatud. Aga kuidas leiad sa oma elus rahuldust, kui jääd ristteele pidama?

Lepi sellega, et sinus on täitumata igatsusi ja lahendamata küsi¬musi. Muuda oma süda selgeks ja läbipaistvaks. Kirikus on mehi ja naisi, kes saavad sind kuulata. Võimalus sellisel viisil ära kuulatud saada võimaldab sul aja jooksul tunnetada, kuidas end täielikult pühendada.

Kristust järgides ei ole me üksi. Meid kantakse edasi koos osaduse saladusega, milleks on Kirik. Selles muutub meie jah-sõna ülistuseks.

Ülistus võib esialgu olla kahtlev ja tõusta vahest koguni meie viletsusest, aga ometi saab sellest lõpuks rõõmu allikas, mis toidab meid terve meie eluaja.

Viimati uuendatud: 14. detsember 2007