eesti

TAIZÉ

Vend Alois 2015

Neli ettepanekut, kuidas olla "maa soolaks".

 
Kiri "Uue solidaarsuse suunas" (2012-2015) toob käesolevaga jätkuvalt välja meie ühise teekonna põhialused - selle teekonna, mis viib meid 16. augustisse 2015, Vend Roger igavikku lahkumise 10. aastapäeva (vaata 2015 aasta programmi altpoolt). Siin on neli ettepanekut, kuidas olla "maa soolaks".

Esimene ettepanek: Jagada elutahet meid ümbritsevate inimestega“Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks?" (Matteuse 5:13)

Olla maa sool on and Jumalalt, mida me tahame rõõmuga vastu võtta. Olles maa soolaks, võime edasi anda elutahet. Ja kui me muudame elu kauniks nende jaoks, kes on meile usaldatud, saab ka meie elu tähenduse.
Kui me küsime endilt paljude raskustega silmitsi seistes: "Milleks edasi pingutada?", siis peaksime me meeles pidama, et vaid väikesest soolahulgast piisab, et maitset anda. Palve kaudu võime õppida end nägema nagu Jumal meid näeb: Jumal näeb meie andeid, meie võimeid.
Mitte muutuda läägeks tähendab pühenduda kogu oma ihu ja hingega, usaldades Jumala ande meie sees.

  • Kas me võime endi ja teiste jaoks otsida seda, mis paneb meid kasvama ja täidab meid?

Teine ettepanek: Pühendada end lepitusele“Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma and!" (Matteuse 5:23-24)

Meie kõigi sees on igatsus elada koos ühtse inimkonnana, aga see ei sünni iseenesest, ei peres ega sõprade keskel, ei linnades ega külades, samuti mitte rahvaste keskel.
Kui kristlased saavad lepitatud, saab neist teetähis ühtsust otsiva inimkonna keskel.
On olukordi, kus lepitus on edasilükkamatu. Et lepitusele pühenduda, peame me mõistma hirme, mis vangistavad inimesi eelarvamustesse; me peame arvestama ka sellega, et teistel inimestel võib midagi meie vastu olla. Evangeelium kutsub meid mineviku kibestumisi mitte üle kandma meid ümbritsevatele inimestele ega tulevastele põlvedele.

  • Kas me söandame julgustada kohtumisi inimeste vahel, kes ei jaga samu vaateid, sama elustiili või sama usku, kellel pole samasugust kultuurilist või sotsiaalset tausta? Kas me saame üksteist tundma õppida, kas me võime üksteist külla kutsuda? Kas me leiame endas julgust paluda andestust ja andestada?

Kolmas ettepanek: Töötada rahu nimel“Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks." (Matteuse 5:9)

Rahu on midagi enamat kui konflikti puudumine. See on õnn: see annab igale ühele talle õigusega kuuluva koha; see on elutäius. Kui me võtame Jumala rahu vastu iseeneses, laieneb see ka meie ümber olevatele inimestele ja kõikidele Jumala loodutele.
Igatsus rahu järele muudab meie südame avaramaks ning täidab selle kaastundega kõikide vastu. See igatsus leiab väljenduse meie külalislahkes ja heatahtlikus hoiakus meie peredes, naabruskonnas, meie igapäevastes tegevustes.
Rahu on laiemas plaanis ka õigluse juureks. Kas me peaksime olema üllatunud, et ühiskonnas, kus luksus ja vaesus eksisteerivad üksteise kõrval, tõusevad esile erinevad vägivallavormid? Rikkuse jagamine maandab pingeid ja panustab enim ühisesse heaollu.
Mõned inimesed pühendavad end rahu edendamisele sellega, et võtavad vastutust oma kodumaa ühiskondlikus elus - teenides erivajadustega inimesi ettevõtetes, kus nad töötavad.

  • Kas me saame läheneda kellelegi, kellel puudub rahu? Kuidas saaksime olla eriti tähelepanelikud immigrantide ja emigrantide suhtes? Kas me suudame märgata ebaõiglust ning kaitsta neid, kes on haavatavad? Kas me tunneme ära orjust tänapäeval? Kas me saaksime palvetada koos rahu eest, näiteks olles igal pühapäeva õhtul pool tundi vaikuses?

Neljas ettepanek: Hoolitseda meie planeedi eest“Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa." (Matteuse 5:5)

Tasased on need, kes end esile ei tõsta. Nad teevad ruumi teistele. Nad ei pea maad oma ainuomandiks. Tasadus ei tähenda taandumist, vaid oma vägivaldsete impulsside ohjamist.
Maa ei ole meie omand. See on meie kätte usaldatud - me oleme kutsutud selle eest hoolitsema. Meie planeedi varud ei ole piiramatud. Meil on kohustus olla solidaarne nii üksikisikutena kui rahvastena praegu ning meie tulevaste põlvede heaks.
Me peame leidma hea tasakaalu põhivajaduste ning pidevalt üha rohkem soovimise vahel ning vastavalt sellele tarbima ja kasutama loodusvarusid.
Selleks, et leida jätkusuutlikku arengut toetav eluviis, on vaja kogu meie kujutlusvõimet ja loovust. Need on vaja rakendada igapäevaellu ning innustada ka teaduslikke uuringuid, kunstilist inspiratsiooni ning uute projektide väljatöötamist meie ühiskonnas.

  • Kas me võime vaadata läbi oma eluviisi ning lihtsustada seda, mis on kunstlik ja üleliigne? Oma elu lihtsustamine võib olla õnne allikas. Kuidas saame avada uusi viise jagamiseks: mida võime anda ja vastu võtta? Me ei tohiks unustada samas kiita Jumalat kogu loodu eest. Selleks on puhkuse ja mõtiskluse aeg esmatähtis.
Viimati uuendatud: 29. jaanuar 2015

Taizé veebilehel avaldatakse uudiseid erinevatest initsiatiividest. Te võite saata meile ka kajastusi sellest, kuidas te oma kodukohas kohalikku ellu panustate: echoes taize.fr.

Ka sissejuhatus teemasse "Kuulates Ameerika noori" on veebis saadaval.

"Proposals 2015", in pdf format

PDF - 1.7 Mo