eesti

TAIZÉ

Vend Alois 2014

Neli ettepanekut, et "otsida nähtavat osadust nende seas, kes armastavad Kristust"

 
Kiri “Uue solidaarsuse suunas” jätkub ühise teekonna najal, mis juhib meid läbi erinevate etappide 2015. aasta poole. See kohustab meid algaval aastal "otsima nähtavat osadust kõikidega, kes armastavad Kristust". Siin on neli ettepanekut selle otsinguga liitumiseks.
Kristus oli sõbraks kõigile, tõrjumata kedagi. Üle kogu maailma need, kes armastavad Kristust, moodustavad tema jälgedes suure sõpruskonna. Seda kutsutakse osaduseks. Seetõttu saavad nad panustada inimkonna haavade tervendamisesse: soovimata end peale suruda, saavad nad edendada solidaarsuse globaliseerumist, mis ei jäta välja ühtki rahvust ega inimest.
 
Kuidas saaks iga inimene selles osaleda?

Esimene ettepanek - Ühine kohaliku palvetava kogukonnaga


Armastage üksteist! Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid. (Johannese 13:34-35)

Mõningatel juhtudel, nagu näiteks rahvusvahelistel kohtumistel, muutub see sõpruse osadus nähtavaks. Ent need sündmused toimuvad teatud konkreetsetel aegadel. Kuid igas paigas on osa sellest suurest kogukonnast leitav, isegi kui see on väga vaene. Usuelu pole võimalik elada üksi. Usk sünnib, kui kogetakse osadust, kui me avastame, et Kristus on piiritu ühtsuse allikas.

Kui kohalikud kogukonnad (mida nimetatakse ka kogudusteks), ühendused ja kaplanaadid muutuksid üha enam sõpruse paikadeks! Soojadeks ja külalislahketeks paikadeks, kus üksteist toetatakse, kus me pöörame tähelepanu nõrkadele, võõramaalastele, inimestele, kes ei jaga meie arusaame…

Soovitus kõigile: Kas osalemine pühapäevasel jumalateenistusel või mõnel muul ühistegevusel, isegi koos inimestega, keda sa ise pole valinud, võimaldab sul kogeda osadust?

Soovitus kõigile kohalikele vaimulikele juhtidele: kuulake noori; hinnake ja võtke vastu see, mida nad võivad kohalikule kogukonnale tuua; ja teadvustage seda vanemate inimeste hulgas.


Teine ettepanek - Osuta sõprust harjumuspärastest piiridest kaugemale


Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest,
seda te olete teinud mulle. (Matteuse 25:40)

Jeesus pööras tähelepanu kõigile, keda ta kohtas, eriliselt aga vaestele, lastele ning neile, kes näisid vähetähtsad. Järgnedes talle, saame ületada piire, et olla koos nendega, kes meid vajavad. Me saame sooritada solidaarsuse tegusid koos kristlastega erinevatest denominatsioonidest, ning samuti koos nendega, kes ei jaga meie usku.

Olgu vaesus materiaalne või vaimne, solidaarsus tähendab vastastikust andmist: pakkudes abi oleme sageli meie need, kes saavad.

Soovitus kõigile: valigem aastaks naabruskonnas üks olukord ja inimesed, kellega olla solidaarsed, kellele olla sõbraks; tõrjututele, vaestele, haigetele, puudega inimestele, hüljatud lastele, immigrantidele, töötutele...

Soovitus kõigile kohalikele vaimulikele juhtidele: aidake noortel leida olukordi, kus solidaarsus on vajalik ja võimalik.


Kolmas ettepanek - Olge osaduses ja palvetage regulaarselt koos teistega


Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. (Matteuse 18:20)

Mõnedele noortele võivad valulikud katsumused, hülgamised, üksindus või terav teadlikkus ebaõiglusest maailmas muuta usu Jumalasse võimatuks. Uskumine on alati risk – risk usaldada.

Kellega koos saan ma rännata ja mõtiskleda oma usu üle?

Soovitus kõigile: selle asemel, et oma küsimustega üksinda jääda, leia mõned, kellega neid jagada, kas korra nädalas või korra kuus. Lugege koos peatükk evangeeliumist või midagi muud. Palvetage üheskoos, laulge, lugege Piiblit, olge koos vaikuses.

Soovitus kõigile kohalikele vaimulikele juhtidele: julgustage ja toetage neid väheseid osaduse- ja palvegruppe; aidake neil jääda avatuks ja külalislahkeks ka teistele.


Neljas ettepanek - Tehke osadus kõigi nende vahel, kes armastavad Kristust, nähtavamaks


Teie olete Kristuse ihu. (1.korintlastele 12:27)

Meie külades, linnades ja piirkondades on inimesi, kes samuti armastavad Kristust, ent erineval viisil kui meie. Kutsudes ennast „kristlaseks“ tähendab kanda Kristuse nime. Me saame oma identiteedi kristlastena ristimise kaudu, mis ühendab meid Kristusega. Proovigem anda rohkem nähtavust sellele ühisele identiteedile, mitte niivõrd rõhutada oma konfessionaalseid identiteete.

Kui erinevused näivad olevat vastuolulised, ei ole see veel põhjus eraldumiseks. Oma eluajal ületas Kristus piire ja ristil olles sirutas ta käed laiali inimestest inimesteni, kes olid lahutatud. Kui kristlased tahavad järgida Kristust ja lasta Jumala valgusel särada selles maailmas, ei saa nad jääda jagunenuteks. See on Püha Vaim, kes meid ühendab.

Soovitus kõigile: Mingem nende juurde, kes on erinevad: teise grupi, teise koguduse, teise liikumise, teise denominatsiooni, migrantide kristliku kogukonna juurde... Me võime üksteist külastada - lasta teistel end vastu võtta ning kutsuda ise teisi külla. Me saame pöörduda koos Kristuse poole lihtsas palves, asetades end "sama katuse alla" eeldamata, et me kõik oleme täielikus üksmeeles, ja sel viisil saame elada täieliku osaduse ootuses.

Soovitus kõigile kohalikele vaimulikele juhtidele: vaimulikus töös tehke koos teistest denominatsioonidest pärit kristlastega kõike, mida saab teha koos; ärge tehke midagi, arvestamata teistega.

Viimati uuendatud: 27. detsember 2013

Allolev voldik sisaldab neid nelja ettepanekut 2014. aastaks ning ka teksti "Kuulamas Aasia noori" :

PDF - 1.2 Mo