eesti

TAIZÉ

Palvuse ettevalmistamine

 

Kuidas me saame jätkata koos palvetamist? Inimesed küsivad seda sageli pärast Taizés käimist või pärast mõnel kokkutulekul osalemist väljaspool Taizéd.

Siin on mõned olulised näpunäited, mis aitavad ette valmistada meditatiivset palvust, millel pole „ei algust ega lõppu”.

Palvuse ettevalmistamine

Palvuse alustamiseks valige üks või kaks ülistuslaulu.

Psalm

Jeesus palvetas oma rahva iidsete palvetega. Kristlased on alati leidnud neis elu allika. Psalmid loovad meis suure osaduse kõikide usklikega. Meie rõõmud ja mured, meie usaldus Jumalasse, meie janu ja isegi meie ängistus leiavad väljenduse psalmides.

Üks või kaks inimest võivad vaheldumisi lugeda või laulda ridu mõnest psalmist. Pärast igat salmi vastavad kõik Alleluiaga või mõne teise lauldud vastusega. Kui psalmi lauldakse, peaksid lauldavad salmid olema lühikesed, tavaliselt kaherealised. Mõnikord võib kogudus ümiseda lauldud vastuse viimast akordi, samal ajal kui keegi laulab soolot. Kui psalmi loetakse, mitte ei laulda, siis võivad need olla pikemad. Tervet psalmi pole vaja lugeda. Võite julgesti valida vaid mõned salmid ja seljuhul alati kõige mõistetavamad.

Lugemine

Pühakirja lugemine on viis minna „ammendamatu allika juurde, mille kaudu Jumal annab ennast janunevatele inimestele” (Origenes, 3.sajand). Piibel on „kiri Jumalalalt loodutele”, mis võimaldab neil „avastada Jumala südame Jumala sõnades” (Gregorius Suur, 6.sajand).

Kogudused, kus toimuvad regulaarsed palvused, loevad tavaliselt piiblit süstemaatiliselt. Aga iganädalase või igakuise palvuse jaoks tuleks valida mõistetavamad kirjakohad, mis sobivad selle palvuse teemaga või kirikuaasta perioodiga. Igat lugemist võib alustada sõnadega nt „Lugemine 1.Moosese raamatust” või nt „Evangeelium Püha Johannese järgi”. Kui on kaks piiblilugemist, siis esimese võib valida Vanast Testamendist või apostlite kirjadest, Apostlite tegude raamatust või Ilmutuse raamatust; teine lugemine peaks alati olema evangeeliumist. Sellisel juhul võib kahe lugemise vahele laulda ühe meditatiivse laulu.

Enne või pärast lugemist on hea valida laul, mis sümboliseerib Kristuse valgust. Kuni seda lauldakse, võivad lapsed või noored tulla küünaldega ette ja süüdata lambialusel õlilambi või küünla. See sümbol meenutab meile, et isegi kui öö on väga pime, kas siis meie endi või inimkonna elus, on Kristuse armastus tuli, mis ei kustu iial.

Laul

Vaikus

Kui me püüame väljendada osadust Jumalaga sõnades, siis saab meie mõistus ruttu otsa. Aga meie olemuse sügavuses palvetab Kristus Püha Vaimu kaudu rohkem, kui me ette kujutame.

Kuigi Jumal püüab alati meiega suhelda, ei tee ta seda kunagi selleks, et ennast peale suruda. Jumala häält võib sageli kuulda vaid sosinas, vaikusehetkes. Jumala ees vaikseks jäämine, Püha Vaimu ees avatud olemine ongi juba palve.

Tee, mis viib mõtisklusteni, ei tähenda sisemise vaikuse saavutamist iga hinna eest, järgides mingit tehnikat, mis tekitab meis sisemise tühjuse. Kui me laseme selle asemel lapselikus usalduses Kristusel meie sees vaikselt palvetada, siis avastame ühel päeval, et Jumal on meiega meie olemuse kõige sügavamates soppides.

Ühispalvuse ajal on kõige parem, kui on üks üsna pikk vaikusehetk (5-10 minutit), mitte mitu lühemat hetke. Kui palvusel osalejad pole vaikusega harjunud, siis aitab see, kui seda selgitatakse lühidalt enne palvust. Või ütleb keegi kohe pärast vaikusele eelnevat laulu: „Palvus jätkub nüüd mõne hetke vaikuses.”

Eestpalved või ülistuspalve

Lühikesed eestpalved või ülistussõnad, mille taustaks vaikselt ümisetakse ning mis kõik lõppevad lauldud vastusega, moodustavad palvuse keskel otsekui „tulesamba”. Teistega koos palvetamine laiendab meie palvet kogu inimkonnale; me usaldame Jumalale kõikide inimeste, eriti hüljatute rõõmud ja lootused, mured ja kannatused. Ülistuspalve võimaldab meil pühitseda kõike seda, mis Jumal meie jaoks on.

Üks või kaks inimest võivad kordamööda lugeda eestpalveid või ülistussõnu, millele eelneb ja järgneb lauldud vastus, näiteks nagu Kyrie eleison, Gospodi pomiluj jm. Kui kirjapandud eestpalved või ülistussõnad on lõppenud, siis võib inimestele jätta aega spontaansete palvete jaoks, väljendamaks palveid, mis tulevad südamest. Need spontaansed palved peaksid olema lühikesed ja adresseeritud Jumalale; need ei tohiks muutuda oma ideede ja arvamuste edastamiseks teistele inimestele palve vormis. Pärast igat sellist palvet laulavad kõik taas vastuse.

Meieisa palve

Lõpupalve

Laulud

Lõpus võib laulmine mõnda aega jätkuda. Mõned inimesed võivad jääda laulma, et need, kes tahavad, saaksid edasi palvetada. Teised võib kutsuda väikesesse arutlusrühma, kus mõtiskletakse koos piibliteksti üle, näiteks kasutades „Johannese tundi” („Johannine hours”). Iga kuu jaoks on Taizé kirjas (Letter from Taizé) välja pakutud „Johannese tunnid” koos vaikusehetke ja kirjakoha üle mõtisklemisega.

Viimati uuendatud: 27. august 2004