eesti

TAIZÉ

Meditatiivne laulmine

 

Laulmine on ülistuse üks olulisemaid elemente. Lühikesed laulud, mida korratakse üha uuesti ja uuesti, annavad sellele meditatiivse iseloomu. Vaid väheste sõnadega väljendavad nad usu peamist olemust, mida on kerge mõista. Kui neid sõnu lauldakse mitmeid kordi, siis see usutõde läbistab kogu meie olemuse. Meditatiivsest laulmisest saab seeläbi Jumala kuulamine. See võimaldab igaühel võtta osa ühispalvusest ja jääda koos tähelepanelikult Jumala ootusse ilma aega täpselt määramata.

Jumalas usalduse väravate avamises ei asenda miski ühendatud lauluhäälte ilu. See ilu lubab meil heita pilgu „taevasele rõõmule maa peal”, nagu seda on kirjeldanud Idamaade kristlased. Ja meie sisemine olemus lööb seeläbi õitsele.

Need laulud hoiavad alal ka meie isiklikku palvet. Läbi nende leiab meie olemus vähehaaval sisemise ühtsuse Jumalaga. Need võivad jätkuda meie südame vaikuses, kui oleme tööl, vestleme teistega või puhkame. Sel viisil on palve ja igapäevaelu ühendatud. Need laulud võimaldavad meil meie südame vaikuses palvetamist jätkata, isegi kui me ise sellest teadlikud ei ole.

Erinevates keeltes välja antud „Taizé laulud” on lihtsad, aga nende palvusel kasutamiseks on vaja ettevalmistust. See ettevalmistus peaks toimuma enne palvust, nii et palvus võiks toimuda meditatiivses õhkkonnas.

Palvuse ajal on parem, kui keegi ei juhi muusikat; nii võivad kõik olla näoga risti, ikoonide või altari poole. (Suures koguduses võib väikese orkestri või lauljate rühma juhtimine siiski olla vajalik, ent seda tuleks teha nii diskreetselt kui võimalik, pidades meeles, et nad ei esine teistele.) Inimene, kes alustab laule, on tavaliselt kõige ees, koos nendega, kes loevad psalmi, kirjakohti ja eestpalveid, ning nad ei ole näoga teiste poole, vaid altari või ikoonide poole. Kui laulu alustatakse spontaanselt, on helikõrgus tavaliselt liiga madal. Abiks võib olla helihark või helikõrguse määraja või annab esimese tooni mõni muusikainstrument, samuti võib laule pillidel saata. Pidage silmas, et tempo liiga aeglaseks ei muutuks, sest see kipub nii olema, kui lauldakse mõnda aega. Kui osalejate arv on suurem, võib vaja olla mikrofoni (soovitatavalt käes hoitav) laulude alustamiseks ja lõpetamiseks (laule võib lõpetada „Aameniga” viimasel noodil). See, kes laule alustab, võib toetada teisi laulu ajal mikrofoni lauldes, ent ta peab olema ettevaatlik, et ta teisi hääli ei summutaks. Suure koguduse puhul on oluline hea helisüsteem; kui vaja, kontrollige seda enne palvust ja harjutage nendega, kes kasutavad mikrofone.

Erinevates keeltes laulud sobivad suurte rahvusvaheliste kokkutulekute jaoks. Kodukohas, kus palvusel osalevad erinevas vanuses inimesed, peaksid enamik lauludest olema vähemalt mõnedele osalejatele mõistetavas keeles või ladina keeles. Kui võimalik, andke igale inimesele laululeht või -raamat. Palvusel võib kasutada ka üldtuntud kohalikke laule või hümne.

Pillid: kitarr või klahvpill võivad toetada laulude harmooniat. Need on eriti vajalikud õige helikõrguse ja tempo hoidmiseks. Kitarri peaks mängima klassikalises, mitte folk-stiilis. Pillide jaoks võib vaja minna mikrofoni. Sellele põhisaatele lisaks on partituurid ja teistele pillidele.

Taizé – Instrumental

See instrumentaalmuusika CD on mõeldud eelkõige palverühmadele laulude saateks. See sisaldab kitarrisaateid 19 Taizé laulule, kus meloodiat mängib flööt, oboe või klarnet.

Vaata: Raamatud, CDd, videod

Viimati uuendatud: 27. august 2004