eesti

TAIZÉ

Piiblilugemised igaks päevaks

 
Neid lühikesi piiblitekste loetakse iga päev vennaskonna palvustel Taizés. Antud viide osutab pisut pikemale kirjakohale.
     
2024
Laup, 24. veebruar
Paulus kirjutab tessalooniklastele: Te võtsite eeskujuks meid ning Issandat, kui te rohkest viletsusest hoolimata sõna vastu võtsite Püha Vaimu rõõmuga.
1 Ts 1:1-7
PÜHAP, 25. veebruar
Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest.
Rm 8:31-39
Esmasp, 26. veebruar
Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas! Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe.
Ps 8
Teisip, 27. veebruar
Issand ütleb: Mulle meeldib osadus, aga mitte ohver, ja Jumala tundmine rohkem kui põletusohvrid!
Ho 6:3-4,6
Kolmap, 28. veebruar
Paulus kirjutab Tessaloonika usklikele: Teie usu läbi oleme trööstitud teie suhtes, vennad, kõiges oma hädas ja kitsikuses.
1 Ts 3:6-13
Neljap, 29. veebruar
Paulus kirjutab: Meid vaevati igati - väljas olid tülid, sees kartused. Aga Jumal, kes julgustab alandlikke, on meid julgustanud.
2 Kr 7:1-7
Reede, 1. märts
Jeesus ütles: „Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma Isa lasteks, kes on taevas, sest Tema laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ja laseb vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale.“
Mt 5:44-48
Laup, 2. märts
Jeesus ütles Peetrusele: „Ma olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks. Ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi!“
Lk 22:28-34

Taizé - Igapäevased piiblitekstid  Igapäevased piiblitekstid
Taizé - Androidi rakendus  Androidi rakendus   •   iPhone app

Lae fail alla

PDF

PDF: Horisontaalne: jaanuarveebruarmärts
PDF: Vertikaalne: jaanuarveebruarmärts