eesti

TAIZÉ

Piiblilugemised igaks päevaks

 
Neid lühikesi piiblitekste loetakse iga päev vennaskonna palvustel Taizés. Antud viide osutab pisut pikemale kirjakohale.
     
2024
Teisip, 25. juuni
Kõik su käsud on tõde, Issand. Aita mind, sest mind kiusatakse valega taga. Oma heldust mööda elusta mind, siis ma hoian sinu suu tunnistust!
Ps 119:81-88
Kolmap, 26. juuni
Jeesus võttis kinni surnud lapse käest ja ütles talle: „Talita kuum!” See on tõlkes: „Tüdruk, ma ütlen sulle, ärka üles!” Ja tüdruk tõusis kohe püsti ja kõndis.
Mk 5:35-43
Neljap, 27. juuni
Jeesus ütles: Otsekui Isal on elu iseendas, nõnda on ta andnud ka Pojale, et elu on temas endas.
Jh 5:24-26
Reede, 28. juuni
Jeesus ütles: „Ja kui su vend või õde seitse korda päevas eksib su vastu ja seitse korda päevas pöördub su poole ning ütleb: ma kahetsen! siis anna temale andeks!”
Lk 17:3-4
Laup, 29. juuni
Ap. Peetruse ja Pauluse päev
Peetrus ütles Jeesusele: „Sina oled Kristus, elava Jumala Poeg!” Jeesus vastas: „Õnnis oled sa, sest inimene ei ole sulle seda ilmutanud, vaid mu Isa, kes on taevas.”
Mt 16:13-20
PÜHAP, 30. juuni
Olge ülevoolavad armastustöös, sest te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu. Kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest.
2 Kr 8:7-15
Esmasp, 1. juuli
Jumal leidis oma rahva kõrbemaalt, tühjast paigast, uluvast kõrbest. Jumal võttis tema oma kaitse alla, hoolitses tema eest, hoidis teda nagu oma silmatera!
5 Ms 32:8-11
Teisip, 2. juuli
Laulge Issandale uus laul! Kiitke tema nime! Kuulutage päevast päeva tema päästet! Jutustage rahvaste seas tema au!
Ps 96

Taizé - Igapäevased piiblitekstid  Igapäevased piiblitekstid
Taizé - Androidi rakendus  Androidi rakendus   •   iPhone app

Lae fail alla

PDF

PDF: Horisontaalne: maijuunijuuli
PDF: Vertikaalne: maijuunijuuli