eesti

TAIZÉ

Piiblilugemised igaks päevaks

 
Neid lühikesi piiblitekste loetakse iga päev vennaskonna palvustel Taizés. Antud viide osutab pisut pikemale kirjakohale.
     
2023
PÜHAP, 24. september
Pöörduge Jumala poole, kes annab palju andeks! Sest minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand!
Js 55:6-11
Esmasp, 25. september
Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu, ja teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega
Hb 12:28
Teisip, 26. september
Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja. „Kiidetud olgu Issand!" nõnda ma hüüan ja ma pääsen.
2 Sm 22:1-20
Kolmap, 27. september
Johannes kirjutab: Kes ütleb enese püsivat Kristuses, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud.
1 Jh 2:1-6
Neljap, 28. september
Kõik su käsud on tõde, Issand. Aita mind, sest mind kiusatakse valega taga. Oma heldust mööda elusta mind, siis ma hoian sinu suu tunnistust!
Ps 119:81-88
Reede, 29. september
Paulus kirjutab: Kui me oleme surnud koos Kristusega, siis ka elame koos temaga.
2 Tm 2:8-13
Laup, 30. september
Paulus kirjutab: Ma tahaksin tunda ära Kristuse ja Tema ülestõusmise väe ja Tema kannatamise osaduse ning muutuda Tema surma sarnaseks, kui ma kuidagi pääsen ülestõusmisele surnute seast.
Fl 3:4-14
PÜHAP, 1. oktoober
Jeesus ütles: „Inimesel oli kaks poega ja ta astus esimese juurde, öeldes: „Poeg, mine täna tööle viinamäele!” Kuid too kostis: „Ei taha!”, ent hiljem ta kahetses ja läks. Teine poeg vastas: „Küll ma lähen, isand!”, kuid ei läinud. Kumb neist tegi isa tahtmist?”
Mt 21:28-31

Taizé - Igapäevased piiblitekstid  Igapäevased piiblitekstid
Taizé - Androidi rakendus  Androidi rakendus   •   iPhone app

Lae fail alla

PDF

PDF: Horisontaalne: augustseptemberoktoober
PDF: Vertikaalne: augustseptemberoktoober