eesti

TAIZÉ

Piiblilugemised igaks päevaks

 
Neid lühikesi piiblitekste loetakse iga päev vennaskonna palvustel Taizés. Antud viide osutab pisut pikemale kirjakohale.
     
2022
PÜHAP, 4. detsember
Ristija Johannes tuli ja kuulutas Juuda kõrbes ning ütles: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!”
Mt 3:1-12
Esmasp, 5. detsember
Paulus kirjutab: Jumala riik on õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus.
Rm 14:13-19
Teisip, 6. detsember
Peetrus kirjutab: Heitke kõik oma mure Jumala peale, sest Jumal peab hoolt teie eest!
1 Pt 5:6-11
Kolmap, 7. detsember
Jeesus ütles: „Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile: Valvake!”
Mk 13:33-37
Neljap, 8. detsember
Ja see on kuulutus, mille me oleme kuulnud Kristuselt ja kuulutame teile, et Jumal on valgus ja Temas ei ole mingit pimedust.
1 Jh 1:1-7
Reede, 9. detsember
Psalmide raamatust: Mu hing on lõppemas, oodates su abi, ma loodan sinu sõna peale.
Ps 119:81-88
Laup, 10. detsember
Paulus kirjutab: Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie vaim ja hing ja ihu säiligu laitmatuina meie Issanda Jeesuse Kristuse tulekuks. Ustav on see, kes teid kutsub.
1 Ts 5:12-28
PÜHAP, 11. detsember
Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tema ongi see, kellest on kirjutatud: Vaata, ma saadan sinu eele oma käskjala, kes tasandab sinu tee su ees.
Mt 11:2-15

Taizé - Igapäevased piiblitekstid  Igapäevased piiblitekstid
Taizé - Androidi rakendus  Androidi rakendus   •   iPhone app

Lae fail alla

PDF

PDF: Horisontaalne: novemberdetsemberjaanuar
PDF: Vertikaalne: novemberdetsemberjaanuar