eesti

TAIZÉ

Solidaarsus: Operatsioon Lootus

Operatsioon Lootus

Ülevaade mõnedest projektidest

Taizé Vennaskonna vennad elatuvad täielikult oma tööst. Nad ei võta vastu mingeid annetusi. Samuti annetavad vennad pärimise korral oma päranduse kõige vaesematele.

Vennaskond toetab raskustes olevaid inimesi erinevatel kontinentidel, eriti lapsi, kes kannatavad puudust või on haiged.

Lisaks sellele aitab Operatsioon Lootus teatud noori, kes tahavad tulla kas Taizésse või Euroopa, Ladina-Ameerika, Aafrika või Aasia kokkutulekutele - paljud neist ei suuda tasuda kokkutulekul viibimise või reisi kulusid, sest nad tulevad nii kaugelt...

Operatsioon Lootuse kaudu võivad kõik soovijad osaleda selles vastastikkuse abi programmis.

Kui soovite Operatsioon Lootust toetada, vajutage siia.

2015 Abi Ungaris olevatele pagulastele

Pärast uudiseid Ferencilt ja noortelt vabatahtlikelt, kes läksid Ungarisse pagulaste juurde, on saanud Operatsioon Lootus annetusi, et nende tööd toetada. Annetused on võimaldanud aidata lapsi ja noori Fóti keskuses. Nende annetustega on saanud aidata ka piiri ületavaid pagulasi.

2015: Toetus silmakliiniku ehitamiseks Kongos

Dr. Richard Hardi on elanud ja töötanud Kongo Demokraatlikus Vabariigis kakskümmend aastat silmaarstina. Ta on Õndsakskiitmiste Kogukonna (Community of the Beatitudes) pühendunud liige. Ta tegutseb Mbuji Mayis, Ida-Kasai provintsi pealinnas, aga teeb regulaarseid arstlikke väljasõite ka kaugematesse piirkondadesse.

Ta on peaaegu terves riigis praktiliselt ainus silmaarst, kes opereerib lapsi ning tegeleb raskete juhtumitega. Ta teeb igal aastal rohkem kui 2500 operatsiooni.

Operatsioon Lootus on saatnud Dr. Hardile finantsabi, et ta saaks alustada silmakliiniku ehitusega, mille järgi on piirkonnas suur vajadus.

2015: Toetus inimestele pärast Nepaali maavärinaid

Pärast maavärinaid Nepaalis 2015. aasta aprillis ja mais on Operatsioon Lootus toetanud ühe Saksamaa mittetulundusühingu, Freundeskreis Nepalhilfe e.V. (FNH) tööd. Kogu raha saadeti selleks, et osta laineplekki ajutiste elamute ehitamiseks. Sellega oli väga kiire, sest kohe peale maavärinaid oli oodata vihmaperioodi. Neid katuseid saab hiljem kasutada ka juba püsivamate majade ehitamiseks. Operatsioon Lootus on aidanud 200 peret ümber asustada.

Üks vennaskonna sõber saabus just tagasi reisilt sinna riiki. Ta kirjutab: "Seal on endiselt hunnikute viisi rususid ja mõnikord võib näha inimesi nende rusude peal istumas. Nagu sageli juhtub, mõjutas maavärin peamiselt vaeseid inimesi, kes elasid väga lihtsates onnides. Praegu on mõned neist leidnud ajutise elukoha, mis nii mõnigi kord on osutunud nende esialgsest kodust paremaks ning millest võib saada ka nende püsielukoht."


2015: Abi Jordaania põgenikele

Jordaania on saanud oluliseks pelgupaigaks tuhandetele Süüriast vägivalla eest põgenevatele meestele ja naistele. Vastu on võetud ka suur hulk inimesi Iraagist, Sudaanist ja Somaaliast. Riik on endiselt põgenike ja varjupaigataotlejate suhtes tolerantne ja külalislahke. Samas on kasvava põgenikehulga kõikide vajaduste täitmine endiselt tohutu väljakutse. Juba aastaid on JRS (Jesuiitlik Põgenike Teenistus) tegelenud kreeka-katoliku taustaga Ashrafyah koolis Ammanis mitteformaalse hariduse programmiga, mille nimeks on "Kogukonna Õppekeskus".

2015. aastal keelati paljudel põgenike lastel saada ametlikku haridust. JRS on selles mitteformaalse hariduse programmis keskendunud lastele araabia keele, matemaatika, inglise keele ja arvutiõpetuse tundide andmisele. Paljud Süüria lapsed ei ole saanud käia koolieelsetes lasteasutustes. Nende jaoks on avatud algkooli klassid. Raskuses olevad emad saavad samal ajal osaleda eluks ettevalmistavatel kursustel. See programm sisaldab endas õppeaineid, nagu imikute eest hoolitsemine, lugemisoskus, teadlik olemine oma õigustest, käsitöö ja vanemlik toetus. Neid naisi juhendatakse ka selles, kuidas kasutada oma lastega erinevaid hariduslikke materjale.

Lisaks sellele, et täiskasvanuid õpetatakse lugema ja kirjutama, antakse naistele võimalus ka õppida ametit, et võimaldada neil elatist teenida. Seda haridusprogrammi juhivad Süüriast, Iraagist, Somaaliast, Sudaanist ja Palestiinast tulnud põgenikud ise.

Paljud jordaanlased teevad JRSiga koostööd ning jordaania lapsed võivad samuti programmides osaleda. JRS meeskond korraldab iganädalasi spordiüritusi põgenike lastele.

Need erinevad tegevused annavad võimaluse noortel põgenikel ehitada üles vastastikkuse toetamise võrgustikku, arendada ühise vastutuse tunnet ning aitavad neil ise valmistuda abistajaks ja korraldajaks saama. Ammanis pakub nõustaja-psühholoog põgenikele ka psühhosotsiaalset tuge.

Kokku hoolitseb Kogukonna Õppekeskus Ashrafiyah 1600 põgeniku eest, kellest 220 on lapsed, 670 noored ja 270 keerulistes olukordades olevad naised.

Taizé Vennaskond toetab Operatsioon Lootuse kaudu JRS-Jordaania projekti, aidates neil kohapeal osta vajalikke vahendeid. Samuti saadab vennaskond sinna mõneks ajaks appi ka vabatahtliku.

2015: Ravimite kogumine Kuubas

2014. aasta oktoobris käis Vend Alois Kuubas koos mõnede vendadega, et osaleda "Usalduse palverännaku" järjekordselt etapil Kariibi mere piirkonnas. Palvused toimusid Havanas ja Matanzas. Tagasi tulles ütles Vend Roger Taizésse kogunenud noortele: "Kuubalased, eriti noored, tahavad meeleheitlikult oma isolatsioonist pääseda, nad tahaksid tunda lähedust teiste riikide noortega ning nad palusid meid tungivalt, et me teile kõikidele nende tervitused saadaksime. Nende jaoks tähendab maa soolaks olemine lootuse valimist." Selle aasta märtsis läks üks vendadest Kuubale tagasi, et sidemeid tugevdada. Ta nägi, et seal oli puudust paljudest kaupadest, eriti ravimitest. Rühm kristlasi organiseerib ravimitoetuse võrgustikku puuduses olevate inimeste jaoks ning on loonud erinevatesse paikadesse riigis väikesed tervisekeskused. Vennaskond on otsustanud Operatsioon Lootuse kaudu korraldada ravimite kogumise, mis saadetakse nimetatud rühmitusele Kuubas.

Kõik, kes tahavad osaleda selles vastastikkuse abi programmis, võivad tuua Taizésse 10. mai ja 16. augusti vahel ravimeid. Nõutud ravimite nimekiri on järgmine: Diclofenac (põletikuvastane), doksütsükliin (antibiootikum), aspiriin, vitamiinid, glükosamiin, amoksitsilliin, furosemiid, tsefaleksiin, dekskloor-feniramiin (antihistamiin), ibuprofeen. Ravimite säilivustähtaeg peaks olema pärast 2015. aasta detsembrit ning pakendid peaks olema avamata.

Põhja-Koreasse saadetud humanitaarabi

2015. aastal kutsus Vennaskond kaks arsti Põhja-Korea Punase Risti haiglast täiendõppekursusele Prantsusmaal. Need arstid on nüüdseks olnud Pariisis 3 kuud ning nende kulud katab täielikult Operatsioon Lootus. 2007. ja 2011. vahel on veel kuus arsti olnud ühe aasta Prantsusmaal interniks.

Esimesed humanitaarabisaadetised läksid Vennaskonnast Põhja-Koreasse teele 1998. ja 1999. aastal. Rohkem kui tuhat tonni maisi saadeti neile, kes kannatasid toidupuuduse all pärast aastaid kestnud põuda ja üleujutusi.

Pärast seda oli vennaskonnal igal aastal võimalik teha üks solidaarsusetegu. 2011. aasta lõpus koguti Euroopa kokkutulekul Berliinis piima- ja lutipudeleid vastsündinutele, meditsiinilist varustust ja põhilisi ravimeid. Põhja-Koreasse saadeti kümneid ravimipakke, sadu stetoskoope, termomeetreid, sidemeid, marlit, süstlaid ning mitmesugust meditsiinivarustust, lisaks sellele veel mitu kasti kirurgilist varustust ning kaks steriliseerimismasinat. Operatsioon Lootus lisas sinna juurde kaks hapnikukontsentraatorit. See toetus jätkus ka 2012., 2013. ja 2014. aastal, mil sinna saadeti veel meditsiinitarvikuid ja ravimeid. Põhja-Korea Punane Rist jagab vahendid haiglatele ja maakliinikutele.

Üks vennaskonna vend, kes ise on pärit Lõuna-Koreast, on külastanud mitmel korral Põhja-Koread. Ta on mõnikord olnud abiks ka toiduainete jagamisel.


Veel mõned näited Operatsioon Lootuse viimastest projektidest

Lõuna-Sudaanis

Rumbekist 25 km lõuna pool asuvas külas elab umbes 50 pidalitõbiste peret - nad on tulnud tervest suurte järvede piirkonnast. Kuigi meditsiin suudab haigust ravida ning eemaldada nakkusohu, põhjustab jäsemete kaotus sageli rasket puuet. Sotsiaalne häbimärgistamine mõjutab neid jätkuvalt. Pidalitõbised ei saa jääda oma kodukohta. Nende lapsed ei ole koolis teretulnud, isegi kui haigus ei ole neid puudutanud. Nende perede julgus ja lootus, kes on alustanud oma elu uuesti nullist suures isolatsioonis ja ebakindluses, on tähelepanuväärne. Operatsioon Lootus aitab neil ehitada algkooli hoone, nii et lapsed saaksid seal ka vihmaperioodidel õpinguid jätkata.

Kodusõjas jäid paljude noorte õpingud õppemaksude ja koolide vähesuse tõttu pooleli; nende täieliku potentsiaali arendamine on prioriteet number üks. Noorte Võimaluste Keskuse ülesehitamine annab tugeva signaali selle prioriteedi toetuseks. Kirik tahab ühe mittetulundusühingu maadele ehitada paiga, kuhu erineva taustaga noored võiksid alati tulla ning koos mitmesuguste asjadega tegeleda. Operatsioon Lootus annab oma panuse, et lekkiva telgi asemele ehitataks mitmeotstarbeline ruum.

Vaata ka:
In South Sudan, summer 2013

Põhja-Koreasse saadetud humanitaarabi

Ravimid ja meditsiinitarvikud, mis koguti kokku 2011. aasta lõpus Euroopa kokkutulekul Berliinis, saadeti teele 11.veebruaril 2012, et need jõuaksid märtsi lõpus-aprilli alguses Põhja-Koreasse. Paljud vastasid vennaskonna kutsele olla solidaarsed põhja-korealastega. Kokku koguti kümneid ravimipakke, stetoskoope, termomeetreid, kaste sidemete ja marliga, süstlaid ning mitmesugust meditsiinivarustust. Anti ka mõned suured kastid kirurgiliste abivahenditega ning kaks steriliseerimisaparaati. Operatsioon Lootus lisas sinna juurde kaks hapnikukontsentraatorit. Kõik pakiti neljale kaubaalusele. Põhja-Koreas jagab Punane Rist varustuse haiglatele ning maakliinikutele.

See abi jätkus koostöös Põhja Korea Punase Ristiga 2012. ja 2013. aastal, mil haiglatele saadeti veel ravimeid ja meditsiinilist varustust (kaasa arvatud üks elektrokardiogramm, mikroskoobid ja esmaabivarustus arstidele).

2011. aastal saatis vennaskond Operatsioon Lootuse kaudu humanitaarabi Põhja-Koreasse toidupuuduses vaevlevatele inimestele: 260 tonni nisujahu ja 120 tonni nuudleid. 2007. aastal oli vennaskond saatnud neile tuhat tonni nisujahu. Esimesed humanitaarabisaadetised läksid vennaskonnast Põhja-Koreasse teele 1998. ja 1999. aastal: rohkem kui tuhat tonni maisi saadeti neile, kes kannatasid toidupuuduse all pärast aastaid kestnud põuda ja üleujutusi. Pärast seda oli vennaskonnal igal aastal võimalik teha üks solidaarsusetegu, saates humanitaarabi: piima ja lutipudeleid imikutele, meditsiinilist varustust ja ravimeid. Üks vennaskonna vend, kes ise on pärit Lõuna-Koreast, külastas mitmel korral Põhja-Koread ning oli mõnikord abiks söögiabi jagamisel. 2007. ja 2011. vahel kutsus vennaskond Põhja-Korea Punase Risti Haiglast kuus arsti üheks aastaks internatuuri Prantsusmaale.

2009. aastal printis Taizé Vennaskond miljon piiblit Hiina jaoks

Euroopa kokkutulekul, mis tõi 2008. aasta lõpul 40 000 noort Brüsselisse, teatas Vend Alois, et vastuseks Hiina kristlaste vajadustele plaanib Taizé Vennaskond printida Hiinas miljon piiblit - 200 000 täielikku piiblit ning 800 000 Uut Testamenti koos psalmidega. Printimine toimus Nanjingis ning sealt jagati raamatud terve 2009. aasta jooksul üle kogu riigi.

2009. aastal toetas Taizé Vennaskond ka Hiina Protestantliku Kiriku piiblitööd. See toetus jätkus ka 2010. ja 2011. aastal.

Toetus AIDSi orbudele Etioopias

Operatsioon Lootus aitab jätkuvalt usuõdesid Etioopias, keda on toetatud juba rohkem kui 15 aastat. Nad hoolitsevad Addis Abebas laste eest, kelle vanemad on AIDSi surnud, ning perede eest, keda on mõjutanud pidalitõbi.

Burkina Fasos

Burkina Faso asub Saheli piirkonnas, kus kuiv periood kestab vahetpidamata üheksa kuud. Rahvas kasutab avatud kaeve, mis sageli kuivavad, ning naised on sunnitud kasutama räpast vett, mida kogutakse vihmaperioodide ajal kunstlikesse tiikidesse. Mõnikord peavad nad vee leidmiseks minema kuni kümne kilomeetri kaugusele. Harvad kaevud on aga muutunud konfliktiallikateks veepuuduse ning pika ootusaja tõttu. Operatsioon Lootus toetab kaevude puurimist ning pumpade ülesseadmist. Need kaevud on esmaseks veeallikaks inimestele ning need aitavad ära hoida erinevaid haigusi.

2010. aastal toetas Operatsioon Lootus projekti, mis varustas Burkina Fasos Nanoro haiglas lapsi piimaga.

Solidaarus pärast Boliivia katastroofe

2007. aastal tabas mitmeid Boliivia osariike üleujutus. Kõige tõsisem tabas Beni osariiki. Operatsioon Lootus aitas nendel Trinidadi regiooni peredel toitu osta, kes olid kaotanud oma kodud ning elasid laagrites.

Samas kui Boliivia tasandikel oli probleemiks vihm, oli mägedes olukord vastupidine. Altiplanos oli tõsine põud. Operatsioon Lootus aitas farmerite peresid El Altos, kes vajasid tööriistu maaharimiseks ning seemneid.

Koolid Bangladeshis

Operatsioon Lootus toetab koole Mymensinghis, Bangladeshis. Kokku õpib nendes koolides üle 1500 lapse. Need koolid on paigad, kus noored moslemi, hindu ja kristlikud õpetajad õpivad koos töötama. Nad kõik on ka ise õpilased; nad peavad oma õpingute eest maksmiseks raha teenima. Need õpilased mõistavad, et ise abi vastuvõtmiseks on neil tähtis ka ise midagi anda. Nad annavad oma aja, et hoolitseda nende koolide ning väga vaestest peredest laste eest. Sellisel viisil vaeste teenimine suurendab tunnet, et me oleme kõik osa ühest suurest inimperekonnast.

Vaata:
The stipend program schools in Mymensingh

Kambodžas: paik, mis on külalislahke haigete vastu

Alates 2013. aastast on Operatsioon Lootus saatnud abi Lapsjeesuse Kogudusse haigete keskuse toetuseks Boeng Tumpunis, Kambodžas. Vastamaks vaeste külaelanike vajadustele, kes tulevad riigi erinevatest provintsidest, alustas kogudus projektiga, mis toetab haigete väärikust ning võimaldab neile vajalikku meditsiinilist abi. Pealinna Phnom Penhi lähedus teeb ligipääsu haiglatele lihtsamaks, kui see peaks vajalik olema. Annetused võimaldavad jagada haiglakulusid ning aitavad ka keskust finantseerida: võimaldada töötajate palgad ning tagada hoone korrashoiu, katta inimeste vastuvõtmise ning ravimite kulud.

Vaata:
2015 Cambodia