eesti

TAIZÉ

Usalduse palverännak

 
Paljud noored tulevad igal aastal Taizésse, aga kuidas saab neid julgustada palvetada ja töötada koos teistega seal, kus nad elavad? Usalduse palverännaku mõte ongi läkitada igaüks teele... "Kõnni edasi mööda oma teed, sest see tee eksisteeribki ainult tänu sinu kõndimisele."
JPEG - 30.8 ko

Usalduse palverännak on esmajoones kohtumine

Usalduse palverännakul, olgu see siis suur või väike, rahvusvaheline või kohalik, on osalejad ning nende võõrustajad kõigepealt kutsutud üksteisega kohtuma. Mõnikord võtavad pered vastu noori riikidest, mis oli vaid mõned aastad tagasi nendega sõjajalal. Lihtne külalislahkus murrab maha palju barjääre ning eelarvamusi. See on olnud hämmastav nii kohtumistel Zagrebis, Sarajevos, Cochabambas kui Nairobis.

Pärast kokkutulekut Portos kirjutas üks noor mees: "Palverännak on sündmus nende jaoks, kes seda läbi teevad, nende jaoks, kes julgevad kodust lahkuda ning riskivad ebaõnnestumisega, ent samuti nende jaoks, kes võtavad külalisi vastu ning avastavad, et nemad saavad märksa enam. Tuhanded noored palverändurid on ühinenud tuhandete inimestega, kes on nõustunud avama oma kodud võõrastele. Nad jagasid midagi palju enamat kui nende materiaalne vara - nad jagasid oma elusid, oma uskumusi, oma lootusi."

Usalduse palverännak on esmalt kohtumine - ülestõusnud Kristuse ning teistega. Tänu ühistele palvehetkedele muudame me end Jumala jaoks kättesaadavaks. Jagamise ja külalislahkuse kaudu on kõik nõus ületama barjääre ning erinevusi, et üksteist vastu võtta ning rikastada.

Sisemine elu ja inimestevaheline solidaarsus

"Jätkates "usalduse palverännakut", mis toob kokku noori mitmetest riikidest, mõistame üha sügavamalt tõelisust, et kogu inimkond moodustab ühe perekonna ja Jumal elab eranditult igas inimeses."
(Vend Alois, Kiri Kolkatast)

Vend Roger’ jaoks oli esmatähtis mitte organiseerida liikumist Taizé Vennaskonna ümber. Vastupidi, pärast usalduse palverännakul osalemist on igaüks kutsutud minema koju ning väljendama oma eluga seda, mida tema on evangeeliumist mõistnud. Igaüks peaks ka olema enam teadlik oma sisemisest elust ning praktilistest solidaarsuse tegudest, mida ta saaks oma lähiümbruses rakendada. Paljudes riikides tulevad noored regulaarselt kokku ning peavad palvusi Taizé lauludega, jäädes samas seotuks oma kohaliku kirikuga.

JPEG - 21.9 ko

Kui Taizé kokkutulekud seda võimaldavad, külastavad vennad noori erinevates riikides, et toetada nende otsinguid. Need kohtumised on nagu väikesed sammud usalduse palverännakus; nende kaudu saame koos süvendada oma pühendumist Kirikule ning külastada kohalikke kogudusi.

Vennad soovivad toetada rahu ja lepituse otsinguid kõikjal maailmas. Iga aasta lõpul, jõulude ja uue aasta vahepeal toimub ühes Euroopa suuremas linnas väga suur kokkutulek. Ka Aasias, Ladina-Ameerikas ja Aafrikas toimuvad rahvusvahelised kokkutulekud regulaarselt.

JPEG - 32.2 ko

Mõned vendadest elavad Taizést kaugel, kõige vaesemate keskel - nad töötavad Seoulis, Lõuna-Koreas vangide keskel, toovad kergendust puudega inimestele Bangladeshis, võtavad vastu paljusid lapsi Senegalis ja Brasiilias, juhivad noortekohtumisi Keenias... Selliste "Taizé majade" olemasolu põhineb palvel ning vennaskondlikul eluviisil.

Kõikides maailmajagudes

Selles kodulehekülje osas võib leida teadaandeid saabuvate kokkutulekute kohta, vendade külaskäikude kohta erinevatesse riikidesse, ülevaateid käimasolevate kokkutulekute kohta koos näidetega inimestevahelisest solidaarsusest, ning vendade elu kajastusi Aafrikast, Lõuna-Ameerikast ning Aasiast.

Vend Aloisi kirjutatud iga-aastane kiri on toeks palvustel ja mõtisklustes usalduse palverännaku kontekstis.

Uudised Taizést e-maili kaudu on uudisterubriik, mida saadetakse umbes kaks korda kuus ning mille kaudu saab teada, mis toimub parajasti Taizés ning teistes riikides; samuti edastatakse selle kaudu teateid saabuvate kokkutulekute kohta ning viidatakse uudistele Taizé koduleheküljel.

"Me tahame vendadega lihtsalt olla olemas, nii Taizés kui mujal, kus me elame, jäädes samas kindlaks kogukonnaelule ning palvele. Oma kohaloluga tahame me olla nende seas, kelles võid sa alati leida toetust oma usalduse otsinguil."
Vend Alois, Berliin, 31.detsember 2011
Viimati uuendatud: 3. mai 2013
Euroopa kokkutulekul Berliinis kuulutas Vend Alois kohalolnud 30 000 noorele välja järgnevad "usalduse palverännaku" etapid. Ta soovitas ka järgmise kolme aasta jooksul võtta aega ning mõtiskleda "uue solidaarsuse" teemadel. See võimaldaks kõikide maailmajagude noortel mobiliseerida oma energia, tuua kokku nende igatsused, tähelepanekud ja kogemused solidaarsuse teema kohta. Selle otsingu tulemused võetakse kokku kohtumisel Taizés 2015. aasta augustis.