eesti

TAIZÉ

Palvus

"Otse inimhinge sügavuses on igatsus Jumala ligiolu järgi, vaikne soov osaduseks. Ärgem unustagem, et seesama lihtne igatsus Jumala järele ongi juba usu alguseks."

Kuidas saame me süvendada oma usku ja piibli mõistmist igapäevaselt?

Sellel leheküljel on "Aasta Kiri" Vend Aloisilt, lühike piiblitekst, mida loetakse iga päev Taizé lõunapalvuse ajal ning lühike mõtisklus Vend Roger’lt.

Kuidas palvust ette valmistada?