eesti

TAIZÉ

©Autoriõigused ja load

Autoriõigused

 

Veebileht

Kõikide sellel leheküljel avaldatud materjalide autoriõigused © kuuluvad kirjastajale: Ateliers et Presses de Taizé (A&PT), 71250 Taizé-Communauté, France editions taize.fr

Luba kasutada Taizé laule

Juba aastaid on kogudused ja kirikud kasutanud „Taizé laule” ning on mõned neist lisanud oma lauluraamatutesse. Selle üle on Taizé vendadel hea meel, sest see ühendab noorte inimeste kogemusi Taizés nende eluga kodukirikutes.

Oluline on laulda neid laule sama lihtsalt kui Taizés, nii et palverühmad ja kogudused saaksid enese jaoks avastada nii laulu kui ka palve, mida laul väljendab.

Taizé lauludes on muusikalise fraasi ja väheste „lõputult lauldud” sõnade vahel sügav seos. Ühe ja sama laulu pidev kordamine on seotud väga iidse palvevormiga, mille hulka kuulusid Lääne kirikus Ave Maria ja Ida kirikus Jeesuse palve. Just eriti seda vormi soovib vennaskond alles hoida.

Mitmed erinevatel viisidel väljendatud soovid saada luba laulude muutmiseks on pannud vennad teatud määral kaalutlema, kuidas saaksid need laulud kõige paremini säilitada oma tõelise olemuse ning olla seotud vennaskonna pühendumisega, millega neid tavaliselt seostatakse.

Iga laulu lõppversioon avaldatakse alles pärast pikaajalist tööd, mida teevad lauluga heliloojad ja teksti autorid, toetudes Taizé palvuse kogemusele. Seetõttu on igal laulul oma eripära ja stiil. See ühine pingutus on tihedalt seotud Vennaskonna tööga noorte keskel ning jätkuva otsinguga, et leida palvevormi, mis oleks ligipääsetav suurtele inimhulkadele Taizé kokkutulekutel ja mujal.

Mõned inimesed paluvad Vennaskonnal arvestada teatud muudatusi: kohandamisi, arranžeeringuid, uusi pillisaateid, uusi sõnu või tõlkeid. Kuitahes õigustatud sellised muudatused ka ei oleks nende autorite silmis, ilmuksid nende aktsepteerimisel enamus lauludest peagi mitmed versioonid, millest paljud oleksid originaalist üsna erinevad. Just seda soovib Vennaskond vältida. Tundub, et kõige olulisem on jätta Taizé laulud „nii, nagu nad on” oma lihtsuses ja algupäras, väga lihtsa ja meditatiivse palve kandjad.

(Nendel põhjustel lubab Vennaskond avaldada ainult originaalvariante, nii nagu nad on Taizé poolt või volitatud kirjastajate poolt erinevates riikides avaldatud raamatutes.)

Laulmine

Kui te soovite neid laule lihtsalt avalikul või erateenistusel laulda, siis selleks pole luba vaja.

Lindistamine

Kui te soovite teha lauludest lindistust või teha koopiaid olemasolevatest Taizés tehtud lindistustest, siis võtke palun esmalt ühendust A&PT-ga.

Laulude kopeerimine paberil

Kui te soovite kopeerida või printida neid laule või avaldada neid Internetis, siis on vaja selleks luba. Mitte-ärilistel eesmärkidel tehtud trükiste avaldamiseks paberil - laululehed, mida kasutavad kirikud, kogudused, koolid ja koorid või üksikud laulud liturgises laulikus, mida kasutatakse vaid kohapeal - küsige palun eelnevalt luba allpool toodud riikidest või võtke otse ühendust A&PT-ga.

Kõikides teistes projektides kasutatavate paljunduste puhul - kas siis äri- või muudes projektides - on oluline võtta ühendust A&PT-ga.

Austraalia ja Uus-Meremaa: Word Of Life International, P.O.Box 345, Mirboo North, Victoria, 3871. Tel: (03) 5668 2723 Fax: (03) 5668 2724 freelink sympac.com.au

Ameerika Ühendriigid ja Kanada: G.I.A. Publications, 7404 Chicago, custserv giamusic.com
http://www.giamusic.com/taize/

Suurbritannia ja Iirimaa: Calamus, Oak House, 70 High Street, Brandon, Suffolk IP27 0AU, Tel: 01842 819 830 ,Fax: 01842 819 832, sue decanimusic.co.uk

Tekstid

Kõiki sellel veebilehel olevaid tekste võib vabalt kopeerida ning paberkandjatel mitte-ärilistel eesmärkidel laiali jagada, juhul kui viidatakse allikale, milleks on järgnev märge autoriõiguste kohta:
“copyright © Ateliers et Presses de Taizé, F-71250 Taizé-Communauté.”

Kõikide meedias müügi eesmärkidel ilmuvate või otsesel või kaudsel määral kommertseesmärke täitvate või väljaannetes ilmuvate koopiate puhul on nõutav A&PT kirjalik luba.

Samamoodi on ka elektroonilise esituse puhul (Internet) vajalik A&PT eelnev volitus.

Fotod, graafika, helifailid

Et paljundada selle veebilehe teisi osi (sealhulgas fotosid, graafikat või helifaile) ükskõik, millisel viisil, on vajalik eelnevalt A&PT luba.

Nimi "Taizé"

Nimi "Taizé" ja tuvikujuline ristisümbol on Ateliers et Presses de Taizé registreeritud kaubamärgid.