eesti

TAIZÉ

Muu informatsioon

Taizéga on võimalik ühendust võtta mitme e-maili aadressi kaudu. Kõige parem oleks, kui te kirjutaksite aadressil, mis kõige enam puudutab teie küsimust - see kiirendab asjaajamist. Kui te soovite väljastpoolt Euroopat helistada, siis palun pidage silmas kellaaegade erinevust, mis on ära toodud leheküljel „Ühenduse võtmine Taizéga”.

Te valmistate ette palvust Taizé lauludega. Milliseid autoriõigusi tuleb sel juhul silmas pidada?
Meie „Autoriõiguste” lehekülg annab selge ülevaate sellest, millised on autoriõigused laulude, fotode ja veebilehekülje tekstide kohta.

Teil on võimalik ka toetada väga vaeste keskel tehtavat tööd. Vaadake meie lehekülge „Operatsioon Lootus”.

Kui te ei leia selles või teistes kodulehekülje osades oma küsimusele vastust, siis on võimalik meiega ühendust võtta.