TAIZÉ

Piiblilugemised igaks päevaks

 
Neid lühikesi piiblitekste loetakse iga päev vennaskonna palvustel Taizés. Antud viide osutab pisut pikemale kirjakohale.
     
2023
Kolmap, 1. veebruar
Kiidetud olgu Jumal, kes meid trööstib kõigis meie viletsusis, et meie võime trööstida neid, kes on kõiksuguses viletsuses, troostiga, millega Jumal meid endid trööstib.
2 Kr 1:3-7
Neljap, 2. veebruar
Issanda templissetoomise päev
Kui nad olid Jeesuslast templis esitlenud, siis nad pöördusid tagasi Galileasse oma külla Naatsaretti. Laps aga kasvas ja sai tugevaks ning täitus tarkusega. Ja Jumala arm oli tema peal.
Lk 2:22-40
Reede, 3. veebruar
Kõik mu pahateod ulatuvad üle mu pea; nagu raske koorem on need läinud rängemaks, kui ma suudan kanda. Sind, Issand, ma ootan; sina, Issand, mu Jumal, vastad!
Ps 38
Laup, 4. veebruar
Jeesus ütles: „Armastage üksteist, nõnda nagu mina teid olen armastanud. Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid!”
Jh 13:31-35
PÜHAP, 5. veebruar
Issand ütleb: Otsige mind, et te jääksite elama! Õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi!
Am 5:4,24
Esmasp, 6. veebruar
Jeesus küsis pimedalt mehelt: „Mis sa tahad, et ma sulle teeksin?” Ent pime ütles Talle: „Rabbuuni, et ma jälle näeksin!” Jeesus ütles talle: „Mine, su usk on sind aidanud!”
Mk 10:46-52
Teisip, 7. veebruar
Jumala tarkus juhatas õiged sirge teeraja peale ja näitas neile Jumala riiki.
Trk 10:9-14
Kolmap, 8. veebruar
Ja see on kuulutus, mille me oleme kuulnud Kristuselt ja kuulutame teile, et Jumal on valgus ja Temas ei ole mingit pimedust.
1 Jh 1:1-7

Taizé - Igapäevased piiblitekstid  Igapäevased piiblitekstid
Taizé - Androidi rakendus  Androidi rakendus   •   iPhone app

Lae fail alla

PDF

PDF: Horisontaalne: jaanuarveebruarmärts
PDF: Vertikaalne: jaanuarveebruarmärts