TAIZÉ

Autorinės teisės

 
© Autorinės teisės ir leidimai

Interneto svetainė

Autorinės teisės į visą šioje svetainėje publikuojamą medžiagą priklauso © Ateliers et Presses de Taizé (A&PT), Communauté de Taizé, 71250 Taizé, Prancūzija, el. pašt.

Leidimas naudoti giesmes iš Taizé

Jau daug metų parapijos ir Bažnyčios naudoja „giesmes iš Taizé“, kai kurias jų išspausdino savo giesmynuose. Bendruomenės broliai tuo džiaugiasi, nes taip susiejama jaunimo patirtis Taizé ir Bažnyčių gyvenimas.

Svarbu giesmes giedoti taip pat paprastai kaip jos giedamos Taizé, kad grupėms ir parapijoms tuo pačiu metu galėtų atsiverti ir giesmės, ir malda, kurią jos išreiškia.

Tarp muzikinės frazės ir keleto daugybę kartų kartojamų žodžių yra gilus ryšys. Šie ilgai kartojami tos pačios giesmės žodžiai – tai labai senas maldos būdas, kuriam galima priskirti, pavyzdžiui, Sveika Marija Vakarų arba Jėzaus maldą Rytų Bažnyčiose. Štai šią unikalią savybę Bendruomenė būtinai nori išsaugoti.

Daugybė įvairiausiai formuluojamų prašymų leisti perspausdinti giesmes paskatino Taizé brolius giliau pasvarstyti, ką reiktų daryti, kad giesmės išlaikytų savo tikrąjį charakterį ir ryšį su Bendruomenės įsipareigojimu, su kuriuo jos dažniausiai siejamos.

Galutinė kiekvienos giesmės versija išleidžiama tik po ilgo kompozitorių ir autorių darbo laikotarpio, kuris remiasi maldos patirtimi Taizé. Štai todėl kiekviena giesmė yra unikali ir turi savo stilių. Šios bendros pastangos glaudžiai susijusios su Bendruomenės misija jaunimo tarpe ir nuolatiniu ieškojimu tokios maldos formos, kuri prieinama daugybei žmonių tiek Taizé, tiek kitur vykstančiuose susitikimuose.

Kai kurie žmonės prašo Bendruomenę leisti daryti pakeitimus: sutrumpinimus, aranžuotes, naujus instrumentinius akompanimentus, naujus žodžius ar naujus teksto vertimus. Kad ir kaip tokie pakeitimai, jų autorių nuomone, atrodytų pagrįsti, jei leistume juos daryti, tuoj pastebėtume, kad atsiranda daugybė kai kurių giesmių variantų, dažnai labai nutolusių nuo originalo. Būtent to Bendruomenė nori išvengti. Svarbu, leisti Taizé giesmėms išlikti tokiomis, kokios jos yra, su jų paprastumu ir originaliu autentiškumu, išlaikyti kaip skleidėjas labai paprastos ir meditacinės maldos.

Štai dėl šių priežasčių Bendruomenė leidžia perspausdinti tik originalias Taizé giesmes, kokios jos pasirodo Taizé ar įgaliotų leidėjų kiekvienoje šalyje išleistose knygose.

Giedojimas

Jeigu norite paprasčiausiai giedoti giesmes bendruomeninės ar asmeninės maldos metu, nereikia jokio leidimo.

Įrašai

Jeigu norite įrašyti giesmes arba kopijuoti atskiras Taizé padarytų įrašų dalis, prašome pirmiausiai susisiekti su A&PT.

Giesmių kopijavimas ant popieriaus

Giesmių kopijavimui ir spausdinimui ant popieriaus arba jų publikavimui internete, reikalingas leidimas. Dėl giesmių kopijų ant popieriaus nekomerciniais tikslais – giesmių lapų, skirtų naudojimui bendruomenėse, parapijose, mokyklose, choruose arba dėl atskirų giesmių kopijų liturginiuose giesmynuose, skirtuose tik naudojimui vietoje – prašome iš anksto paprašyti A&PT leidimo.

Dėl visų kitų planų spausdinti, kopijuoti ar naudoti Taizé giesmes – komerciniais ar kitais tikslais – turite susisiekti su A&PT.

Tekstai

Šioje svetainėje publikuojamus tekstus galima laisvai kopijuoti ir platinti ant popieriaus nekomerciniais tikslais, tačiau būtina nurodyti šaltinį, su šiuo autorinių teisių ženklu:
copyright © Ateliers et Presses de Taizé, 71250 Taizé, Prancūzija.

Tekstų naudojimui bet kokioje prekybai skirtoje ir tiesiogiai ar netiesiogiai remiančios komercinę veiklą žiniasklaidos priemonėje, reikalingas A&PT leidimas raštu.

Panašiai ir elektroninei retransliacijai per internetą, reikalingas išankstinis patvirtinimas iš A&PT.

Nuotraukos, iliustracijos, video, garso failai

Kitų šioje svetainėje publikuojamų detalių (įskaitant nuotraukas, iliustracijas ar garso failus) kopijavimui ar platinimui bet kokia forma, reikalingas išankstinis A&PT leidimas.

Pavadinimas „Taizé“

Pavadinimas „Taizé“ ir kryžiaus-balandžio simbolis yra registruoti prekių ženklai priklausantys Ateliers et Presses de Taizé.