TAIZÉ

Bendruomenė

„Man atrodo, nuo mano jaunystės manęs jau niekad neapleido nuojauta, jog bendruomenės gyvenimas gali būti ženklas, kad Dievas yra vien tiktai meilė. Pamažu manyje vis stiprėjo įsitikinimas, jog itin svarbu sukurti vyrų bendruomenę, kurie būtų pasiryžę atiduoti visą savo gyvenimą ir nuolat besistengiantys suprasti vienas kitą bei gyventi santarvėje: bendruomenę, kuriai širdies gerumas ir paprastumas būtų visų svarbiausia“.

Brolis Roger, Dievas tegali mylėti, 18 psl.