TAIZÉ

Prie tikėjimo šaltinio

„Mainai su Dievu mums įsikūnija maldoje – per Šventąją Dvasią Dievas ateina apsigyventi mumyse. Savo žodžiu ir sakramentais Kristus atiduoda mums save. Savo ruožtu mes galime visokeriopai atiduoti save jam“.

Brolis Alois, Laiškas iš Kočabambos