TAIZÉ

Pamaldos kiekvienai dienai

 

Velykų 5

Giesmė

Psalmė

viešpats – mano Ganytojas,
man nieko netrūksta.
Žaliose pievose jis mane guldo,
prie ramių vandenų gano.

Jis atgaivina mano gyvastį
ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui.
Nors einu per tamsiausią slėnį,
nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi.
Tavo Ganytojo lazda ir vėzdas
apgins mane.

Tu padengi man stalą
mano priešų matomoje vietoje,
patepi dosniai mano galvą aliejumi;
sklidina mano taurė!

Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane
per visas mano gyvenimo dienas,
ir aš visados gyvensiu viešpaties Namuose.

23 Psalmė

Skaitinys

Kristus kentėjo už jus, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis. Jis nepadarė nuodėmės ir jo lūpose nerasta klastos. Šmeižiamas jis neatsikirtinėjo, kentėdamas negrasino, bet visa pavedė teisingajam Teisėjui.

1 Petro 2, 21-23

arba

Jėzus sakė: „Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Samdinys, ne ganytojas, kuriam avys ne savos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpi. Aš – gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane, kaip mane pažįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės; ir jas man reikia atvesti; jos klausys mano balso, ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galią ją atiduoti ir turiu galią vėl ją atsiimti; tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo Tėvo“.

Jono 10, 11-18

Giesmė

Tyla

Šlovinimo litanija

Prisikėlęs Kristau, tu esi gyvas per amžius; mes šloviname tave.
– Šloviname tave, prisikėlęs Viešpatie!

Tu prisiėmei žemiausią vietą, kad atskleistum Tėvo meilę kiekvienam žmogui.
– Šloviname tave, prisikėlęs Viešpatie!

Tu įžengei pas savo Tėvą ir mūsų Tėvą.
– Šloviname tave, prisikėlęs Viešpatie!

O Kristau, kaip ir savo prisikėlimo vakarą tu kvėpi savo Šventąją Dvasią į kiekvieną iš mūsų.
– Šloviname tave, prisikėlęs Viešpatie!

Tu padarai mus savo buvimo liudytojais.
– Šloviname tave, prisikėlęs Viešpatie!

Tėve mūsų

Malda

Jėzau, visų mylinčiųjų Meile, tavo užuojauta yra beribė. Mes trokštame tavęs, sakančio: „Kodėl bijai? Nebijok. Aš esu čia“.

Giesmės


Kitos pamaldos

Daugiau ieškokite puslapio apačioje.

Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.