TAIZÉ

Kasdieniniai šv. Rašto skaitiniai

 
Šie trumpi skaitiniai kas dieną skaitomi bendruomenės pamaldų metu Taizé. Pateiktoji Biblijos nuoroda žymi šiek tiek ilgesnę ištrauką.
     
2022
antr, gegužės 17 d.
Gręžkitės manin ir būsite išgelbėti, visi žemės pakraščiai, nes aš Dievas, ir kito nėra!
Iz 45,20-25
treč, gegužės 18 d.
Paulius rašė: Džiaukitės, vienas kitą guoskite, taikiai gyvenkite, ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis.
2 Kor 13,11-13
ketv, gegužės 19 d.
Jėzus sako: Kitų avių dar turiu; ir jas man reikia atvesti; ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas.
Jn 10,11-18
penkt, gegužės 20 d.
Šlovinkite Viešpatį, ištikimieji ir nuolankios širdies, garbinkite jį per amžius! Jis ištraukė mus iš Požemio, išgelbėjo iš mirties rankų.
Dan 3,51-90 (B,64-65)
šešt, gegužės 21 d.
Tyruose ištiesinkite mūsų Dievui vieškelį! Uolėta žemė pavirs lyguma, kalvotos apylinkės – slėniais. Tada Viešpaties šlovė bus apreikšta! Visa žmonija drauge ją išvys.
Iz 40,1-5
SEKM, gegužės 22 d.
Jėzus sako: Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūkštauja jūsų širdys ir teneliūdi!
Jn 14,22-26
pirm, gegužės 23 d.
Viešpats sako: Nė vienas nebemokys savo artimo, sakydamas: „Pažink Viešpatį!“ Jie visi mane pažins, nuo mažiausio iki didžiausio.
Hbr 8,6-13
antr, gegužės 24 d.
Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Tuomet Dievas tarė: „Tebūna šviesa!“ Ir šviesa pasirodė.
Pr 1,1-31

Taizé - Dienos skaitinys  Dienos skaitinys
Taizé - Android programa  Android programa   •   iPhone app

Parsisiųsti bylą

PDF

PDF: Kraštovaizdis: BalandisGegužėBirželis
PDF: Portretas: BalandisGegužėBirželis

Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.