TAIZÉ

Kasdieniniai šv. Rašto skaitiniai

 
Šie trumpi skaitiniai kas dieną skaitomi bendruomenės pamaldų metu Taizé. Pateiktoji Biblijos nuoroda žymi šiek tiek ilgesnę ištrauką.
     
2024
penkt, birželio 14 d.
Paulius rašė: Dievas paskyrė mus tam, kad įgytume išganymą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris numirė už mus, kad mes ir budėdami, ir miegodami gyventume susivieniję su juo.
1 Tes 5,4-11
šešt, birželio 15 d.
Jėzus sako: Kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius; ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą.
Jn 4,5-42
SEKM, birželio 16 d.
Jėzus sako: Dievo karalystė panaši į žmogų, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.
Mk 4,26-29
pirm, birželio 17 d.
Paulius rašė: Niekuo per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui.
Fil 4,4-7
antr, birželio 18 d.
Jeremijas sakė: Viešpatie, tu tikrai mane pažįsti; permatai mane, ištiri mano širdį ir žinai, kad ji tavo rankose.
Jer 12,1-3a
treč, birželio 19 d.
Iš Izaijo knygos: Dėl savo tautos aš netylėsiu, nenurimsiu, kol jos teisumas nesušvis kaip aušra. Išvys tuomet tautos tavo teisumą. Tu būsi vadinama nauju vardu, kurį tau suteiks pats Viešpats.
Iz 62,1-5
ketv, birželio 20 d.
Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Tuomet Dievas tarė: „Tebūna šviesa!“ Ir šviesa pasirodė.
Pr 1,1-31
penkt, birželio 21 d.
Jėzus sako: Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; aš jus atgaivinsiu!
Mt 11,28-30

Taizé - Dienos skaitinys  Dienos skaitinys
Taizé - Android programa  Android programa   •   iPhone app

Parsisiųsti bylą

PDF

PDF: Kraštovaizdis: GegužėBirželisLiepa
PDF: Portretas: GegužėBirželisLiepa

Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.