TAIZÉ

Kasdieniniai šv. Rašto skaitiniai

 
Šie trumpi skaitiniai kas dieną skaitomi bendruomenės pamaldų metu Taizé. Pateiktoji Biblijos nuoroda žymi šiek tiek ilgesnę ištrauką.
     
2024
ketv, vasario 22 d.
Tavo rankose mano likimas; VIEŠPATIE, gelbėk mane nuo priešų, nuo tų, kurie mane persekioja. Pažvelk į savo tarną gerumu, gelbėk mane savo ištikimąja meile.
Ps 31
penkt, vasario 23 d.
Kristus yra akmuo, kurį statytojai atmetė ir kuris tapo kertiniu akmeniu.
Apd 4,1-22
šešt, vasario 24 d.
Paulius rašė Tesalonikiečiams: Jūs priėmėte žodį didžiai spaudžiami su Šventosios Dvasios džiaugsmu, ir tapote pavyzdžiu visiems tikintiesiems.
1 Tes 1,1-7
SEKM, vasario 25 d.
Paulius rašė: Kas mus pasmerks? Ar Kristus Jėzus, kuris numirė, bet buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir užtaria mus?!
Rom 8,31-39
pirm, vasario 26 d.
Viešpatie, mūsų Dieve, koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje! Mažylių ir kūdikių lūpomis sukūrei sau šlovę.
Ps 8
antr, vasario 27 d.
Viešpats sako: Aš noriu ištikimos meilės, o ne aukos, ir Dievo pažinimas man mielesnis negu deginamosios aukos.
Oz 6,3-4.6
treč, vasario 28 d.
Paulius rašė tikintiesiems Tesalonikuose: Jūs savo tikėjimu paguodėte mus visose mūsų bėdose ir negandose.
1 Tes 3,6-13
ketv, vasario 29 d.
Paulius rašė: Mes buvome visokeriopai varginami: iš lauko – kovos, iš vidaus – baimės. Bet Dievas, nuolankiųjų guodėjas, pralinksmino mus.
2 Kor 7,1-7

Taizé - Dienos skaitinys  Dienos skaitinys
Taizé - Android programa  Android programa   •   iPhone app

Parsisiųsti bylą

PDF

PDF: Kraštovaizdis: SausisvasarioKovas
PDF: Portretas: SausisvasarioKovas

Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.