TAIZÉ

Kasdieniniai šv. Rašto skaitiniai

 
Šie trumpi skaitiniai kas dieną skaitomi bendruomenės pamaldų metu Taizé. Pateiktoji Biblijos nuoroda žymi šiek tiek ilgesnę ištrauką.
     
2022
SEKM, spalio 2 d.
Paulius rašė Timotiejui: Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir savitvardos Dvasią.
2 Tim 1,6-18
pirm, spalio 3 d.
Jėzus sako: Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi.
Lk 9,18-24
antr, spalio 4 d.
Jėzus sako: Per daug nesirūpinkite gyvybe. Kas gi iš jūsų galėtų savo rūpesčiu bent per sprindį prailginti sau gyvenimą?
Lk 12,22-31
treč, spalio 5 d.
Paulius rašė: Stiprėk Kristaus Jėzaus malone.
2 Tim 2,1-7
ketv, spalio 6 d.
Su pasitikėjimu galime tarti: „Viešpats mano gelbėtojas – aš nebijosiu! Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius.
Hbr 13,1-8
penkt, spalio 7 d.
Jėzus sakė: Aš ieškau ne savo valios, bet valios to, kuris mane yra siuntęs.
Jn 5,30-47
šešt, spalio 8 d.
Iš Psalmyno: Dieve, tu išgelbėjai mane nuo mirties. Tad vaikščioju Dievo Artume – šviesoje, kuri šviečia gyviesiems.
Ps 56
SEKM, spalio 9 d.
Kai samarietis grįžo padėkoti Jėzui už išgydymą, Jėzus tarė: Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave.
Lk 17,11-19

Taizé - Dienos skaitinys  Dienos skaitinys
Taizé - Android programa  Android programa   •   iPhone app

Parsisiųsti bylą

PDF

PDF: Kraštovaizdis: RugsėjisSpalisLapkritis
PDF: Portretas: RugsėjisSpalisLapkritis

Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.