TAIZÉ

Kasdieniniai šv. Rašto skaitiniai

 
Šie trumpi skaitiniai kas dieną skaitomi bendruomenės pamaldų metu Taizé. Pateiktoji Biblijos nuoroda žymi šiek tiek ilgesnę ištrauką.
     
2023
pirm, rugsėjo 25 d.
Todėl, gaudami nepajudinamą karalystę, būkime dėkingi ir deramai tarnaukime Dievui.
Hbr 12,28
antr, rugsėjo 26 d.
Viešpatie, mano Uola, mano tvirtove, mano gelbėtojau! Šaukiausi Viešpaties, ir buvau išvaduotas.
2 Sam 22,1-20
treč, rugsėjo 27 d.
Jonas rašė: Kas tvirtina esąs Kristuje, tas turi pats taip vaikščioti, kaip ir jis vaikščiojo.
1 Jn 2,1-6
ketv, rugsėjo 28 d.
Visi tavo įsakymai man galioja, Viešpatie; be priežasties esu persekiojamas, tad padėk man! Dėl savo gerumo leisk man gyventi.
Ps 119,81-88
penkt, rugsėjo 29 d.
Paulius rašė: Jei mes su Kristumi numirėme, su juo ir gyvensime.
2 Tim 2,8-13
šešt, rugsėjo 30 d.
Paulius rašė: Trokštu pažinti Kristų, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių.
Fil 3,4-14
SEKM, spalio 1 d.
Jėzus sakė: Kartą tėvas kreipėsi į du savo sūnus: „Eikite ir padirbėkite šiandien vynuogyne“. Pirmasis atsakė: „Nenoriu“, – bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Antrasis atsakė: „Einu, viešpatie“, – bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią?
Mt 21,28-31
pirm, spalio 2 d.
Nusivilk savo gedulo drabužį, apsivilk amžinu Dievo šlovės grožiu. Nes jis ves tave su džiaugsmu, nušviestą savo šlovės, gailestingumo ir teisumo.
Bar 5,1-9

Taizé - Dienos skaitinys  Dienos skaitinys
Taizé - Android programa  Android programa   •   iPhone app

Parsisiųsti bylą

PDF

PDF: Kraštovaizdis: RugpjūtisRugsėjisSpalis
PDF: Portretas: RugpjūtisRugsėjisSpalis

Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.