TAIZÉ

Kasdieniniai šv. Rašto skaitiniai

 
Šie trumpi skaitiniai kas dieną skaitomi bendruomenės pamaldų metu Taizé. Pateiktoji Biblijos nuoroda žymi šiek tiek ilgesnę ištrauką.
     
2023
šešt, vasario 4 d.
Jėzus sako: Kaip aš jus mylėjau, taip ir jūs mylėkite vienas kitą! Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai.
Jn 13,31-35
SEKM, vasario 5 d.
Viešpats sako: Ieškokite manęs ir būsite gyvi! Tevilnija teisingumas lyg upės srovė, o teisumas – lyg nuolat tekanti upė.
Am 5,4.24
pirm, vasario 6 d.
Jėzus paklausė neregį: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“. „Rabuni, kad praregėčiau!“ Tuomet Jėzus jam tarė: „Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave“. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu.
Mk 10,46-52
antr, vasario 7 d.
Dievo išmintis išgelbėjo savo tarnus iš vargų. Ji vedė teisųjį tiesiais takais, parodė jam Dievo karalystę.
Išm 10,9-14
treč, vasario 8 d.
Jonas rašė: Tai žinia, kurią esame išgirdę iš Kristaus: Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės.
1 Jn 1,1-7
ketv, vasario 9 d.
Paulius rašė: Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą.
Gal 6,1-10
penkt, vasario 10 d.
Viešpatie, silpnieji ir bejėgiai bėgo prie tavęs, ir tu buvai vargšų prieglauda varge.
Iz 25,1-5
šešt, vasario 11 d.
Paulius rašė: Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią.
Gal 5,16-26

Taizé - Dienos skaitinys  Dienos skaitinys
Taizé - Android programa  Android programa   •   iPhone app

Parsisiųsti bylą

PDF

PDF: Kraštovaizdis: SausisvasarioKovas
PDF: Portretas: SausisvasarioKovas

Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.