TAIZÉ

Biblijos apmąstymai

 
Mėnesio Biblijos apmąstymas pateikiamas norint padėti ieškoti Dievo tyloje ir maldoje, kasdieniame gyvenime. Reikėtų skirti apie valandą pasiūlyto Biblijos teksto su trumpu komentaru skaitymui ir klausimų apmąstymui. Paskui susirinkti trims-dešimčiai žmonių pasidalyti tuo, ką kiekvienas atrado, ir galbūt skirti laiko maldai.

JPEG - 31.8 ko

2024

Liepa

Luko 14, 15-23 Meilė – dovana visiems
Tai išgirdęs, vienas svečias tarė Jėzui: „Palaimintas, kas vaišinsis Dievo karalystės pokylyje!“ Jėzus atsiliepė: „Vienas žmogus iškėlė didelę puotą ir pakvietė daug svečių. Atėjus metui puotauti, jis pasiuntė tarną pranešti pakviestiesiems: ’Ateikite, jau viskas surengta’. Tuomet jie visi kaip vienas pradėjo išsikalbinėti. Vienas jam tarė: ’Nusipirkau dirvą ir būtinai turiu eiti jos apžiūrėti. Meldžiu mane pateisinti’. Vėl kitas sakė: ’Pirkau penkis jungus jaučių ir einu jų išmėginti. Meldžiu mane pateisinti’. Trečias tarė: ’Vedžiau, todėl negaliu atvykti’. Tarnas sugrįžęs viską apsakė šeimininkui. Šis supyko ir įsakė tarnui: ’Skubiai eik į miesto aikštes ir skersgatvius ir vesk čionai visus vargšus, paliegėlius, aklus ir luošus’. Tarnas ir vėl pranešė: ’Šeimininke, kaip buvai liepęs, – padaryta, bet dar yra vietos’. Tada šeimininkas tarė tarnui: ’Eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni.’“

Kiek kartų buvo Jėzaus klausiama: „Kaip atrodo Dievo karalystė? Kaip mes galime ten patekti?“ Žmonių lūkesčiai tokie skirtingi: ar ši Karalystė ateis su galia, ar ji visada bus atidedama kaip ilgai lauktas pažadas?

„Vienas vakarienės svečias jam tarė...“ Ir vėl sėdime prie stalo, kaip neretai atsitinka Šventojo Luko evangelijoje. Jėzus valgo su mumis. Kai sėdi prie to paties stalo, esi pačioje artimiausioje aplinkoje. Taigi Jėzus pasinaudos šiuo įvaizdžiu, kad paaiškintų, kaip Dievas mūsų laukia ir kviečia mus.

Evangelijoje pagal Matą iškeliama vestuvių puota karaliaus sūnui. Kaip pakviestieji svečiai galėjo pamiršti datą? Jie kviečiami du kartus, kaip jie gali pirmenybę teikti savo reikalams, kad ir kokie jie būtų, kai ši puota tokia svarbi Karalystės ateičiai? O štai vargšai, luošiai, aklieji gali priimti kvietimą ir įžengti į Dievo džiaugsmą, nes jie negali pasirūpinti savo reikalais: jie visiškai priklausomi nuo kitų. Jėzus arti mirties, todėl galbūt jaučiasi dar artimesnis visiems, kurie apleisti, pamiršti. Jis supranta, kad per jo prisikėlimą visa žmonija galės priimti Dievo meilę.

Nesuprantamo užmaršumo ir net atsisakymo akivaizdoje, Jėzus atskleidžia Tėvo dosnumo paveikslą. Visi žmonės kviečiami dalyvauti šioje bendrystėje, ir būtent per šią neįtikėtiną dovaną atsiskleidžia Karalystė.

- Kaip atpažinti tuos momentus, kai Dievo Karalystė tampa akivaizdi, kai bendrystė tampa įmanoma su Kristumi ir kitais?
- Šventinė puota – besąlygiška dovana. Kaip galime išlikti atviri ir diena iš dienos žengti mums siūlomo džiaugsmo link?Kiti Biblijos apmąstymai:

Atnaujinta: 2024 m. liepos 1 d.
Biblijos tekstas cituojamas iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.