TAIZÉ

Interviu su broliu Alois

Beprecedentis žingsnis

 
2006 m. rugsėjo 6 d. dienraštyje Le Monde pasirodžius straipsniui brolis Alois atsako į La Croix klausimus.

La Croix: Ar brolis Roger kada nors buvo oficialiai atsivertęs į katalikybę, kaip tvirtina istorikas Yves Chiron?

Brolis Alois: Ne. Brolis Roger niekada nebuvo formaliai „atsivertęs“ į katalikybę. Jei jis būtų atsivertęs, jis būtų apie tai pasakęs, nes jis niekada nieko neslėpė apie savo ieškojimų kelią. Visose savo knygose, dažnai parašytose dienoraščio forma, jis aiškino apie savo ieškojimus, ką jis atrasdavo ir ką išgyvendavo.

Kas iš tikrųjų įvyko koplyčioje Autun vyskupo namuose 1972 m.?

- 1972 m. tuometinis Autun vyskupas monsinjoras Armand Le Bourgeois paprasčiausiai pirmą kartą davė šv. Komuniją broliui Roger, nereikalaudamas iš jo jokio kito tikėjimo išpažinimo, pakako tik tikėjimo išpažinimo, kalbamo Eucharistijos metu, kuris yra bendras visiems krikščionims. Keletas tuo metu ten buvusių liudininkų – trys mūsų bendruomenės broliai, pora mūsų bendruomenės draugų – gali tai patvirtinti.

Kodėl būtent tuo metu?

- Ši data buvo pasirinkta todėl, kad būtent tuo metu į bendruomenę ruošėsi įsijungti ir duoti amžinuosius įžadus pirmasis brolis katalikas, todėl brolis Roger manė, jog būtų nesuvokiama, jei broliai nepriimtų šv. Komunijos prie to paties Eucharistijos stalo. Praėjus keletui mėnesių, monsinjoras Le Bourgeois atvyko į Taizé ir, kaip ir broliui Roger, davė šv. Komuniją visiems bendruomenės broliams.

Ar pats brolis Roger yra tai aiškiai paliudijęs?

- Dar ankstyvoje jaunystėje jis labai aiškiai suvokė, kad siekiant perduoti Evangeliją jaunimui, krikščionims reikia susitaikyti. Po Jono XXIII popiežiavimo metų ir pasibaigus Antrajam Vatikano susirinkimui, jis manė, kad tam atėjo metas. Jis dažnai pasakodavo apie tai, kaip per paskutinįjį susitikimą su Popiežiumi Jonu XXIII 1963 m. jis norėjo išgirsti popiežiaus dvasinį liudijimą ir paklausė popiežių apie Taizé vietą Bažnyčioje. Jonas XXIII atsakė, rankų gestais brėždamas apskritimus: „Katalikų Bažnyčia yra sudaryta iš vis didėjančių koncentrinių apskritimų“. Popiežius konkrečiai nenurodė, kuriame iš šių apskritimų jis matė Taizé, bet brolis Roger suprato, kad popiežius norėjo jam pasakyti štai ką: jūs esate Bažnyčioje, priklausote jai, tiesiog toliau eikite savo pasirinktu keliu. Brolis Roger tai ir darė.

Jūs tiek daug metų buvote šalia brolio Roger, jis netgi paskyrė jus savo įpėdiniu. Kas iš tikrųjų buvo svarbiausia broliui Roger jo kelyje?

- Brolio Roger kelias padėjo jam vis labiau atrasti ir atskleisti Bažnyčios tradicijos pilnatvę. Jo nedomino individualus sprendimas siekiant susitaikymo; brolis Roger žengė daug pirmųjų ir ieškančiųjų žingsnių, bandydamas rasti kelią, kuris būtų tinkamas ir kitiems. Kilęs iš protestantų šeimos, brolis Roger žengė nuo Reformacijos laikų precedento neturėjusį žingsnį. 1980 m. Europos jaunimo susitikimo Romoje metu, šv. Petro bazilikoje, kur dalyvavo ir Popiežius Jonas Paulius II, brolis Roger pasakė kalbą, kurioje viešai pareiškė: „Aš atradau savo kaip krikščionio tapatybę, sutaikindamas savyje tikėjimą pagal savo kilmę su katalikų tikėjimo slėpiniu, su niekuo nenutraukdamas bendrystės“. Kartą, priimdamas ortodoksų delegaciją, Jonas Paulius II kalbėjo apie bendrystę, kuri nėra „nei įtraukimas, nei susiliejimas, bet susitikimas tiesoje ir meilėje“.

Kodėl tai, ką brolis Roger norėjo padaryti savo liudijimu, buvo tarsi laikoma paslaptyje?

- Kadangi jo požiūris buvo progresyvus ir visiškai naujas, buvo sunku visa tai ir išsakyti, ir suprasti, ir labai lengva neteisingai aiškinti. Todėl kalbėti apie „atsivertimą“ – reiškia nesuprasti brolio Roger ieškojimų savitumo. Žodžio „atsivertimas“ reikšmė apima ir istorijos aspektą; „atsivertimas“ reiškia, kad nutraukiami ryšiai su savo šeima ir tradicija. Brolis Roger pripažino, kad kai kuriems žmonėms asmeninis atsivertimas galėtų būti išeitis, bet jis asmeniškai ir mūsų bendruomenė esame labiau linkę kalbėti apie „bendrystę“. Brolio Roger nuomone, tai, kad palaipsniui buvo pasiekta visiška bendrystė su katalikų Bažnyčia, konkrečiai pasireiškė dviem aspektais, kurių brolis Roger niekada neslėpė. Tai Eucharistijos priėmimas ir pripažinimas, kad reikalinga vienybės tarnystė, kurią vykdo Romos vyskupas.

Net jei reikėtų likti neteisingai suprastam?

- Brolio Roger tikslus ne visi suprato, bet daugelis jiems pritarė, pavyzdžiui Popiežius Jonas Paulius II, katalikų vyskupai ir teologai, kurie atvykdavo į Taizé ir čia švęsdavo Eucharistiją, o taip pat protestantų ir ortodoksų Bažnyčių vadovai, su kuriais brolis Roger kantriai daugelį metų kūrė pasitikėjimą.

Jean-Marie GUENOIS interviu

Atnaujinta: 2008 m. liepos 9 d.