TAIZÉ

Pasitikėjimo piligrimystė žemėje

 
JPEG - 30.8 ko

Visų pirma – susitikimas

Viename iš paskutiniųjų pasitikėjimo piligrimystės žemėje etapų – Europos susitikime Zagrebe, kroatai svetingai atvėrė savo namų duris jauniesiems serbams, kurie atvyko čia bendrai pasimelsti ir pasidalinti savo mintimis su kitais jaunais žmonėmis. O šias dvi tautas atplėšęs karas taip neseniai baigėsi.

Po Lisabonos susitikimo vienas jaunuolis taip apibūdino gruodžio 31 d. švenčiamą tautų vakarą: „Laikrodžiui išmušus 12 val. visi puola sveikinti vienas kitą. Viso ko geriausio linkima įvairiausiomis kalbomis. Neseniai susipažinusieji karštligiškai ieško vienas kito tankioje minioje. Susėdę aplink laužą dainuojame, giedame ir dėkojame vieni kitiems už susitikimą, už priėmimą ir už dovanas“.

Pasitikėjimo piligrimystė yra visų pirma susitikimas: su prisikėlusiuoju Kristumi ir su kitais. Bendra malda mums leidžia atsiverti Dievui. Dalindamiesi ir atverdami duris kitiems mes peržengiame bet kokias kliūtis ir skirtumus, tokiu būdu praturtindami vieni kitus.

Dvasinis gyvenimas ir žmonių solidarumas

„Tęsdami „pasitikėjimo žemėje piligrimystę“, kuri suburia daugelio šalių jaunimą, mes vis giliau suprantame šią tiesą: visi žmonės sudaro vieną šeimą ir Dievas gyvena kiekviename žmoguje be išimties“ (Brolis Alois rašo Laiške iš Kalkutos).

Brolis Roger nesiekė suorganizuoti judėjimo ar organizacijos. Atvirkščiai, kiekvienas žmogus, praėjęs tam tikrą pasitikėjimo piligrimystės etapą, buvo ir yra raginamas vykti namo ir išgyventi Evangeliją taip, kaip jis suprato ją čia; ir tai daryti dar labiau suvokiant mumyse esančią gyvybę ir stengiantis praktiškai išreikšti solidarumo dvasią savo kasdienėje veikloje. Daugelyje šalių vyksta pastovūs jaunimo susitikimai su Taizé giesmėmis, bendra malda neatitrūkstant nuo vietos bažnyčios realybės.

JPEG - 29.8 ko

Jei yra laiko, broliai dažnai vyksta aplankyti ir paremti šiuos jaunus žmones. Tokie susitikimai yra maži žingsneliai pasitikėjimo piligrimystės kelyje; jie leidžia mums tvirčiau įsipareigoti Bažnyčioje, taip pat lankyti vietos bažnyčias.

Broliai remia įvairiausias ramybės ir susitaikymo paieškų apraiškas. Tokiu būdu pasitikėjimo piligrimystė plečiasi vis toliau ir toliau „ligi pat žemės pakraščių“ (Apaštalų darbų 1, 8). Paskutiniai jaunimo susitikimai vyko Azijoje (Kalkutoje, Indija) ir Pietų Amerikoje (Kočabamboje, Bolivija). O kiekvienų metų pabaigoje organizuojami didžiuliai jaunimo susitikimai pagrindiniuose Europos miestuose.

Kai kurie broliai yra išvykę iš Taizé ir gyvena mažomis grupėmis – brolijomis – tarp labai skurdžiai gyvenančių žmonių. Juos rasite dirbančius tarp įkalintųjų Seule Pietų Korėjoje ar besirūpinančius kurčnebyliais Brazilijoje, ar padedančius neįgaliesiems Bangladeše, ar tiesiančius pagalbos ranką Dakaro vaikams... Tokie „Taizé namai“ yra paremti bendra malda ir brolišku gyvenimu.

JPEG - 32.2 ko

Pasitikėjimas žemėje

Šioje svetainės dalyje rasite daugiau informacijos apie artėjančius susitikimus ir brolių apsilankymus įvairiose šalyse. Ten pat galite paskaityti apie neseniai vykusius susitikimus, konkrečius žmonių solidarumo pavyzdžius bei brolių gyvenimą Afrikoje, Pietų Amerikoje ir Azijoje.

Kasmetinis laiškas parašytas Brolio Alois yra pagalbinis šaltinis maldai ir apmąstymams pasitikėjimo piligrimystės kontekste.

Naujienos iš Taizé elektroniniu paštu (anglų ir 9 kitomis kalbomis): maždaug du kartus per mėnesį atnaujinama informacija apie tai, kas vyksta Taizé ir daugelyje šalių; taip pat informacija apie ateinančius susitikimus ir atnaujintus interneto svetainės puslapius.

JPEG - 21.9 ko
Atnaujinta: 2007 m. spalio 30 d.

Po visą pasaulį išsibarstę žmonės vienaip ar kitaip dalyvauja „pasitikėjimo piligrimystėje“ savo kasdieniame gyvenime. (...) Kartais turime eiti link naujų horizontų – arti ar toli – kaskart naujai atrasdami Evangelijos skelbiamą viltį. Sumaišties, kančių ir negandų pilnam pasauliui reikia žmonių, kurie kasdien spinduliuoja Dievo ramybe. Taigi drąsiai apsispręskime žengti meilės ir pasitikėjimo keliu.

Brolis Alois
Monrealis, Kanada
2007 m. balandžio 29

Žr. taip pat: