TAIZÉ

Malda už taiką Ukrainoje

 

Karo veiksmų Ukrainoje akivaizdoje, brolis Alois šį ketvirtadienį per vidurdienio pamaldas Taizé pasakė šią maldą:

Meilės Dieve, mus sukrečia smurtas pasaulyje, o ypač dabar – karo veiksmai Ukrainoje. Leisk mums būti solidariais su tais, kurie kenčia ir šiandien gyvena baimėje ir nerime. Išlaikyk viltį visų tų, kurie šiame mylimame pasaulio regione siekia taikos ir teisingumo įsivyravimo. Atsiųsk savo Šventąją Dvasią, Taikos Dvasią, kad ji įkvėptų tautų vadovus ir visus žmones.

Šį penktadienį 21.00 val. (Lietuvos laiku) broliai ir visi Taizé apsistoję jaunuoliai melsis už taiką tyloje. Norintys dalyvauti šioje maldoje galės prisijungti tiesioginės vaizdo transliacijos dėka.


Bendros pamaldos Taizé susitikimo Lvive metu, 2018 m. balandžio 30 d.

Atnaujinta: 2022 m. vasario 25 d.