TAIZÉ

Patriarcho Baltramiejaus apsilankymas Taizé

Brolio Alois sveikinimo kalba

 
Antradienį 2017 m. balandžio 25 d., jo Šventenybė ekumeninis patriarchas Baltramiejus apsilankė Taizé: išskirtinis vizitas, kuriame dalyvavo broliai, keli vyskupai ir stačiatikių šventikai, o taip pat vietinių bažnyčių atstovai ir Taizé viešintis jaunimas. Čia skelbiamas visas brolio Alois pasisakymo per vidurdienio pamaldas tekstas.

Brolio Alois sveikinimo kalba skirta jo Šventenybei ekumeniniam patriarchui Baltramiejui

Jūsų Šventenybe, mylimasis patriarchai Baltramiejau, vykdamas ant mūsų Taizé kalvos, Jūs sukėlėte mums išskirtinį džiaugsmą, nes esame labai prisirišę prie stačiatikių bažnyčios.

Nuo savo įkūrimo pradžios mūsų bendruomenė buvo kupina stačiatikių tradicijos. Susitelkimas į Kristaus prisikėlimą ir Šventosios Dvasios vaidmenį, stiprus atsižvelgimas į bažnyčios tėvų mokymą, liturginis gyvenimas, kontempliatyvus vienuolinis gyvenimas, ikonos, drąsa amžių tėkmėje pereiti per dešimtmečius kančios, visos šios Rytų gyvenimo vertybės buvo ir išlieka mums, Taizé broliams, unikalūs įkvėpimo šaltiniai.

Daug metų jauni įvairių šalių stačiatikiai atvyksta dalyvauti savaitiniuose susitikimuose, kurie sukasi vienas po kito aplink mūsų bendruomenę. Vien jų buvimas čia kelia klausimą jauniesiems Vakarų krikščionims: kaip galėtume priimti ir dalintis dovanomis, kurias Dievas įnešė į stačiatikių krikščionių sielas?

Šventasis Tėve, aš esu įsitikinęs, kad šiandien, iš dangaus, jūsų garbingasis pirmtakas, Konstantinopolio patriarchas Atėnagoras, ir mūsų bendruomenės įkūrėjas brolis Roger, žiūri į mus ir džiaugiasi vieninga širdimi. Savo gyvenimo žemėje metu, gilus abipusis pasitikėjimas leido jiems 1962 m. paskatinti stačiatikių vienuolinio centro įsikūrimą Taizé kaimelyje, kurį kuravo mylimas archimandritas Damaskinos, būsimasis Švecarijos metropolitas, iki jo persikėlimo į Chambésy ir centro įsteigimo tenai. Jūs neseniai minėjote šio centro penkiasdešimties metų jubiliejų.

Gerbiamas patriarchai, aš negaliu pamiršti jūsų šilto priėmimo, kurį man ir keliems mano broliams suteikėte per 2005 m. Kalėdas. Jūsų prieraišumas palaikė mūsų bendruomenę, anuomet neseniai išgyvenusią savo įkūrėjo smurtinę mirtį. Jūsų priėmimas buvo toks pat šiltas, kai po keleto metų su šimtu jaunuolių iš dvidešimt penkių šalių, apsilankėme pas jus per piligriminę kelionę.

Šiandien tai mes su meile jus priimame ir reiškiame savo susižavėjimą. Per savo ilgą patriarcho tarnystę, jūs daugiau nei dvidešimt penkis metus nenuilstamai dirbate tam, kad atnaujintumėte stačiatikių tikėjimo lobius šiuolaikiniame pasaulyje. Jūs tvirtai pasisakote už žemę, skirtą gyventi visiems, nuolat mums primenate, kad mūsų santykiai su sutvėrimais turėtų atspindėti mūsų santykį su Kūrėju. Jūsų krikščionių vienybės troškimas, jūsų atvirumas tarpreliginiam dialogui, o taip pat nukryžiuotos bažnyčios patirtis padarė jus nepakeičiamu Kristaus ramybės liudytoju.

Dabar giedosime ir šlovinsime Dievą, po to jūsų klausysimės ir jūs palaiminsite dvi ikonas. Vėliau eisime į mažą stačiatikių koplyčią esančią šalia susitaikinimo bažnyčios, paskui susirinksime prie brolio Roger kapo. Mums didelė garbė, kad po to su jumis dalinsimės brolišką mūsų bendruomenės valgį.

Dėkojame jums, mylimasis patriarchai, už tai, kad esate mums tarsi tikėjimo Tėvas.

Kristus prisikėlė!

Atnaujinta: 2017 m. gegužės 11 d.